Aranysárkány fejléc kép
 
GYULAI PÁL – ARANY JÁNOSNAK
Pest
Budapest
. febr. 18. 8͞65.  
  Tekintetes szerkesztö Ur!
n
Jegyzet
Tekintetes szerkesztö Ur!
– Ez a levél az
AJ
Arany János
-nak mint szerkesztőnek írt levelek paródiája.
 
  Ismét bátor vagyok egy költeményt küldeni; ez sem jobb, mint a másik,
n
Jegyzet
ez sem jobb, mint a másik
– Az „egyik” A szeretők c. vers ( Ko ápr. 2. 1865. 14. sz. 316.), a „másik” pedig Az álmodó leány. (Ko 1865. 8. sz. febr. 19. 172.)
hanem azért a Tekintetes ur talán ezt is kiadhatja, mert a mit
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
a
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Koszorujáról mondott, a Tekintetes uréra is illik 5 t.i. „A „Koszoru
n
Jegyzet
Koszoru
– A Tudományos Gyűjtemény havonta megjelenő szépirodalmi melléklapja (1828–1841), amelyet 1832-ig
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
szerkesztett.
virágai
[törölt]
« sokfélék »
ugy is sokfélék, ugy is bojtorjányosak.”
n
Jegyzet
a mit
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
a
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Koszorujáról mondott
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
észrevétele a
Bajza József
Bajza József
által szerkesztett Aurorára vonatkozott.
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
magánlevélben fordult a szerkesztőhöz: „Édes Barátom, Tegnap előtt adák kezembe leveledet,
Kazinczy Ferenc
Kazinczy Ferenc
z’ kéziratainak catalogjával együtt. Fogadd el köszönetemet; ’s egyszersmind engedj meg némaságomért, mellyel az elmúlt év’ végén írt leveledre hallgaték. Igen is, hogy a’ rendszeres munkákkal nagyon el valék borítva; de még egy kis bohó tartózkodás is késleltetett; az tudniillik, hogy Aurorádról ítéletet kértél; ’s azt én csak keményet nyujtandó valék. Megvallám ezt a’ mi
Bártfay
Bártfay László
nknak, ’s ő talán tudatta is már Veled. Itéletem keménysége bizonyosan Téged neheztelésre nem hoz; az hozhat, mert gyöngébbnek tartottalak, mint sem egyenességemet türhetnéd. Azonban a’ dolog megtörtént; ’s nincs egyéb hátra, mint az, hogy tartózkodásomért engedj meg.
Bártfay
Bártfay László
tól értem, hogy a’ Társalkodó’ szerkeztetése sok idődet elragadja. Én a’ Társalkodót nagy örömmel szoktam olvasni; de a’ Kritikai Lapok és az Auróra csonkúlását nem szeretném. Mit fogsz Auróráddal kezdeni?
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
tol csak magátol függ, poetai lelkét, és temérdek erejű ’s színvegyűletü nyelvét jobb tárgyra fordítani, mint tavaly azon undokra; Te ki a’ Hableányt irhattad, bizonyosan jobb, sokkal jobb beszélletet fogsz adhatni, mint a’ nekem nem kedves Vándor; de az az átkozott Comoedia! Ne, édes barátom, annak az Úrnak ne engedj útat Auróra’ szentségébe, ha csak magát purgatoriumi lángok köztt meg nem tisztítja. Mert más az mikor
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
hibáz. Ennek hibáji a’ pulyának követhetetlenek. Amaz a’ Koszorúban díszeskedhetik, a’ meddig akar; a’ Koszorú’ virágai úgy is sok félék, úgy is bojtorjányosok. Az Auróra’ virágainak, ha némellykor egy kevéssé színetlenek is, de még is csak a’ szebb fajok közűl kell vétetniek.”
Kölcsey Ferenc
Kölcsey Ferenc
levele
Bajza József
Bajza József
hez, Nagykároly, 1832. május. ( KFMM 40–41. 498.)
 
  A végső soron ne méltóztassék megbotránkozni, egy kissé parasztos ugyan, de hiszen a Tekintetes ur sem épen salonpoeta. Ne huzza ki, ne is javítsa meg, inkább ne adja ki az egészet. Ha már a kritikus nem igen szólhat kedve szerint,
n
Jegyzet
Ha már a kritikus nem igen szólhat kedve szerint
– l.
AJ
Arany János
Szász Károly
Szász Károly
hoz írt, 1865. jan. 31-i levelének (1915.) jegyzeteit
legyen egy kis szabadsága legalább a poetának.  
  Ne haragudjék a Tekintetes ur, hogy szinkritikák helyett ilyen semmiségekkel alkalmatlankodom. Nem sokára kitelik
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
rabságom ideje.
[törölt]
« is »
. Addig is ki akartam valamivel mutatni a Tekintetes ur iránti jó indulatomat. A hogy lehet – gondoltam magamban.  
  Maradtam a Tekintetes urnak és Koszurujának
 [!]
[sic!]
[törölt]
« ügyefoly »
ügyefogyott allapotomban
 [!]
[sic!]
is  
  hive  
 
Gyulai Pál
Gyulai Pál
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 596.)