Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – MÁNDY PÉTERNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, március 2. 1865.
 
  75/K.K. 1865.  
  Tekintetes Úr!  
  A Nagy szótár
n
Jegyzet
Nagy szótár
Czuczor Gergely
Czuczor Gergely István
és
Fogarasi János
Fogarasi János
készítette el A magyar nyelv szótárát, amely hat kötetben jelent meg 1862 és 1871 között
kiegészítésére a Tekintetes Úr által beküldött – már XVIII-dik – szójegyzék az Akadémia február 20-án tartott összes ülésén bemutattatván, e gyűjteményt is, valamint az előbbieket az Akadémia kedvesen és köszönettel fogadta,
n
Jegyzet
e gyűjteményt is, valamint az előbbieket az Akadémia kedvesen és köszönettel fogadta
Mándy
Mándy Péter
1868-ig rendszeresen küldi szógyűjteményeit (az AJÖM XIV. regestája még 8 alkalmat említ).
s a nagy szótár szerkesztőinek használat végett kiadatni rendelte.  
  Miről midőn szerencsém van a Tekintetes urat értesíteni, hazafiúi tisztelettel maradok  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  titoknok.
[szerkesztői feloldás]
a levél idegen kéz írása, csak az aláírás része autográf („
Arany János
Arany János
titoknok.”)a levél idegen kéz írása, csak az aláírás része autográf („
 
 
Pest
Budapest
, márczius 2. 1865.  
 

Megjegyzések:

Mándy Péter (1784–1873): szatmári földbirtokos, volt alispán, aki 1872-ig 42 küldeményével segítette az akadémiai szótár kibővítését ( Szinnyei VIII. 495.)