Aranysárkány fejléc kép
 
EÖTVÖS JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK Pest 5 ͞8͞6͞5/3  
  Tisztelt barátom!  
  Miután az egyes tagok halálának béjelentése
n
Jegyzet
az egyes tagok halálának béjelentése
Jósika Miklós
Jósika Miklós
halálának bejelentéséről van szó, amiről a Ko is beszámolt Vegyes rovatában: „Az akadémia hétfői (márcz. 6-ki) ülésében, mely gr.
Dessewffy Emil
Dessewffy Emil
elnöklete alatt a phil. és tört. tud. osztályok részéről tartatott, először a titoknok jelenté, b.
Jósika Miklós
Jósika Miklós
nak mult febr. 27-én Drezdában történt gyászos elhunytát.” ( Ko 1865. 11. sz. márc. 12. 262.)
mindég a titoknok által történik,
n
Jegyzet
mindég a titoknok által történik
– Ez így is történt: AJÖM XIV. 19. 34–35. és 613.
azt tartom hogy ezen esetben sem tehetünk kivételt, egyébbiránt
 [!]
[sic!]
ezen esetben jo
 [!]
[sic!]
lesz talán ha
Desewffy
Dessewffy Emil
vel a formára nézve szollsz.
 [!]
[sic!]
Öszinte tisztelettel  
  hived
Eötvös
Eötvös József
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 594.)
Eötvös József
Eötvös József
(1813–1871): 1856-tól az Akadémia másodelnöke, 1847-től, majd 1860-tól a Kisfaludy Társaság elnöke. E korszakban a PN-ban, illetve a Ko-ban publikált: Materialismus (Ko 1863. 3. sz. jan. 18. 49–50.); művei: Gondolatok (
Pest
Budapest
, 1865), A nemzetiségi kérdés (
Pest
Budapest
, 1865).