Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – DORNER JÓZSEFNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. március 7.
 
  fogalmazvány  
  82 kk. 1865.  
  Tekintetes Dorner József tanár úrnak mint a M. T. Akadémia tagjának.
Pest
Budapest
en.  
  Tekintetes Úr!  
  Dr. Jurányi Lajos Jénából egy kissé türelmetlenül ír nekem az Akadémia múlt évi dec. 19-én felolvasott értekezése tárgyában,
n
Jegyzet
az Akadémia múlt évi dec. 19-én felolvasott értekezése tárgyában
– A Ko is beszámolt róla a Vegyes rovatban: „Margó Tivadar l. tag Jurányi Lajos urnak növény-élettani értekezését melegen ajánlja kiadásra; de szabályszerűleg még egy bírálónak adatik ki vélemény adás végett.” ( Ko 1864. 26. sz. dec. 25. 619.) Az értekezés címe: Adatok az Orthotrichum diaphanum Schrad. spóráinak kifejlődéstörténetéhez 2 táblával.
mely, úgy tudom, a Tekintetes úrnál van bírálaton, – türelmetlenül pedig azért, mert ennek sikeréhez ösztöndíja megnyerése iránti reményeit köté. Hogy tehát neki válaszolhassak, bátor vagyok fölkérni a Tekintetes urat, méltóztassék engem tudósítni, mikorra adhatja be véleményét a mondott értekezésről, s vajon ez úgy fog-e kiütni, hogy felvehető lesz a dolgozat az Értesítőbe.
n
Jegyzet
vajon ez úgy fog-e kiütni, hogy felvehető lesz a dolgozat az Értesítőbe
– Ott meg is jelent: AkÉrt 1865. 179–205.
 
  Maradván  
 
Pest
Budapest
, márcz. 7. 1865.  
  tisztelője  
 
[szerkesztői feloldás]
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Dorner József (1808–1873): botanikus, a magyar növényélettan és bonctan képviselője; 1860–1873 között a pesti ev. gimnázium tanára; 1858-tól az MTA levelező tagja. A korszakban megjelent művei: Az állattan elemei. I. Az emlősök (
Pest
Budapest
, 1862), II. A madarak, hüllők és halak (
Pest
Budapest
, 1863), III.: Gerinctelen állatok (
Pest
Budapest
, 1864); A növénytan elemei (
Pest
Budapest
, 1864): mindkettő a gimnázium és az ipartanoda alsóbb osztályai számára.