Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TORMA KÁROLYNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. március 7.
 
  85/k.k. ͞865.  
  ͞ Tekintetes Úr!  
  Az Akadémia f. é. január 9-én tartott ülésében a jegyző bemutatván
n
Jegyzet
január 9-én tartott ülésében a jegyző bemutatván
– Erről a Ko is beszámol: „Torma Károly l. tagtól pedig, a mi legérdekesebb, Tököly Imrének a beküldő által feltalált Naplója 1676–8-ból, másolatban.” ( 1865. 3. sz. jan. 15. 70.) 1866-ban meg is jelent Késmárki Thököly Imre naplója 1676–1678. évekből címmel.
Tököly Imrének a Tekintetes úr által lemásolt s a Monumenták vagy Történeti Tár számára felajánlott Naplóját: az űlés e nagy becsű küldeményt, a kisérő levéllel együtt, melyben egyéb fontos dolgok is foglaltatnak, köszönettel fogadta, ez utóbbit a történelmi bizottsághoz tévén át.  
  Miről midőn – bár a közbejött titoknoki változás miatt kissé megkésve – tudósítnám, hazafiúi üdvözléssel maradok  
  A Tekintetes Úrnak  
 
Pest
Budapest
, márcz. 7. 1865.  
  tisztelője  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  titoknok.  
 

Megjegyzések:

Torma Károly (1829–1897): ekkor Belső-Szolnok megye tiszteletbeli szolgabírája, megyéjének követe az 1860-as évek erdélyi országgyűlésein. A római kori Dacia és Pannonia emlékeinek kutatója, 1861-től az Akadémia levelező, 1881-től rendes tagja. E korszakbeli művei: Dacia fölosztása a rómaiak alatt (1863), Tizenkét római felirat Daciából (1863), Zsögödi Miklós János naplójegyzetei (1863), Római feliratok Erdélyből (1865).