Aranysárkány fejléc kép
 
SZEMERE MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK Tán9. mart. 865.  
  Kedves
Jancsi
Arany János
m!  
  Már haragunni kezdek hogy olly sokáig késel a’ – czímére nem emlékszem – „Meghalnék én a’ város zárt terében” vers adásával.
n
Jegyzet
„Meghalnék én a’ város zárt terében” vers adásával
– A fennmaradt levelezés nem tudósít a vers
AJ
Arany János
-hoz érkezéséről, amely nem a Ko-ban, hanem – Világom címmel – a Hazánk s a Külföld c. heti közlönyben jelent meg ( 1865. 20. sz. máj. 14. 307–308.).
– Rettegj haragomtól! – Nincs neked azon verssel valami bajod?
n
Jegyzet
Nincs neked azon verssel valami bajod
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszolt: „Lasztócra. Hiszen akartuk, de tőlünk nem függő akadály miatt nem lehet. Kérjük tehát azon erős fogadásnak mielőbbi megszegését. Különben kész a desperatio.” Az üzenet második felében
AJ
Arany János
a levél későbbi részére utal, ahol
Szemere
Szemere Miklós
az ígért epigrammák visszatartásával fenyegette. ( Ko 1865. 12. sz. márc. 19. 288.; AJÖM XII. 268. 590–591.)
Mert már arra is gondoltam hogy tán félsz tőlle, valamint féltél – te bibliahű te! – az „Éji vadász tüzemnél” czímünek két sorától,:
n
Jegyzet
az „Éji vadász tüzemnél” czímünek két sorától
– A vers a Ko-ban jelent meg ( 1863. 23. sz. dec. 6. 532.), az alább említett két sor megváltoztatásával: „Ti beszéltek a jövő életről!.. / Egyet én is ösmerek:”
 [!]
[sic!]
 
 
 
  Ti beszélltek a’ jövö életről
  Én csak eggyet ismerek.
 
 
  Légy bátrabb, mert máskép megszököm zászlóaljadból, félénk vezér alatt
kiszeretne
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ki szeretne
katonáskodni? – Igy szöktem meg a’ régiben Császár Feritől
n
Jegyzet
Császár Feri
Császár Ferenc
től
Császár Ferenc
Császár Ferenc
(1807–1858): vesd össze 1590.
is örökre.
n
Jegyzet
Igy szöktem meg a’ régiben
Császár Feri
Császár Ferenc
től is örökre
Császár
Császár Ferenc
az 1850-es években a Dcs szerkesztője volt, és ebben
Szemere
Szemere Miklós
– hol vezetékneve („Hódoltam akaratodnak abban is, hogy keresztnevedet ki nem tettem”; Perényi 1930. 329.), hol csak annak kezdőbetűjét kitéve jelentkezett verseivel: 1853-ban hetenként két-hárommal, 1854-ben havi rendszerességgel. Császár – ismerve
Szemeré
Szemere Miklós
t – előre óvta levelében: „Költeményeidre nézve csakugyan fölösleges volt megjegyezned, kedves
Miklós
Szemere Miklós
om, hogy azokon igazításokat ne tegyek. A ki iránt kegyelet él bennem – s ilyen vagy Te – ott ilyet nem merészlek, de általában a művész szüleményét bajos igazítani. Adni vagy nem adni, ez a jelszó, melynél egyébiránt a sajtóviszonyok eldöntőek ma! S e részben bizonyára nem veended rossz néven, ha irányodban is nyilt leszek. Azonkívül kell, kedves
Miklós
Szemere Miklós
om, hogy elnézéssel légy az én esztétikai izlésem iránt is, s ha egyik vagy másik költeményed nem tetszenék, előre kérlek, ne haragudjál meg”. (Ugyanott 325.) Kapcsolatuk 1855 elején szakadhatott meg.
Ő meg egy tréfás versemben ezt: „felfutó tök” (ti. a’ kerti tök) nem merte adni, a puszta szóhasonlatosság miatt. E szerént „Jónas
 [!]
[sic!]
tökje
[szerkesztői feloldás]
miatt, a’ szentirás trágárbeszédű,
n
Jegyzet
E szerént „Jónas
 [!]
[sic!]
tökje
[szerkesztői feloldás]
miatt, a’ szentirás trágárbeszédű
– Jón 4: 6,7. – A Jónás számára növesztett növényt korábban töknek vélték, újabban ricinuscserjét gyanítanak benne.
s a’ tökkáposztát mivelt hölgy ne merje kimondani. Nagyon meg
[törölt]
« f »
mostam ezért szegény Ferkó barátom szőke fejét, most is meg van nállam párja azon víg tréfás levelemnek.  
  En
 [!]
[sic!]
tehát neked addíg nem kűldöm az igért Epigrammokat,
n
Jegyzet
addíg nem kűldöm az igért Epigrammokat
Szemere
Szemere Miklós
az 1864. dec. közepi levelében ígérte ezt (1895.); végül megérkeztek és Epigrammok címmel meg is jelentek. ( Ko 1865. 21–22. sz. máj. 21. 484–485., máj. 28. 508–510.)
míg ama versemet nem adod, mert félek, ismét elmaradna.  
  Igen beteg vóltam, s utóbajokkal küszködöm még most is. És valóban lelkemet ís elbegítette
 [!]
[sic!]
már a sok bú gond, mi most már egy
[törölt]
« i »
idő óta gyötri. Kedvetlen életúnt vagyok, nem érek egy fakovát. – De ha tüzes taplót dugok elröstűlt kedvem fülébe, csak meg meg ugrik még olykor; – de az az
 [!]
[sic!]
Miska
n
Jegyzet
Két hó elött Kritikát kért tőlem utolsó kötet verseiről. Azonnal el kűldtem
– A levél nem szerepel a TMLev-ben.
az a Miska! ez az ember hasznavehetlen portéka már. Röst, önző, s ha megszidom, rögtön gyöngeszemével
 [!]
[sic!]
áll elő, mint görcseikkel az asszonyok. Két hó elött Kritikát kért tőlem utolsó kötet verseiről. Azonnal el kűldtem,
n
Jegyzet
„Romlásnak indúlt hajdan erős Miska!
[szerkesztői feloldás]
Berzsenyi Dániel A magyarokhoz (végleges szövegváltozat: 1810) c. ódájának kezdő sora: „Romlásnak indult hajdan erős magyar”.
s kértem irja meg ő is vélemnyét
 [!]
[sic!]
pár
utól só
Szerkesztői feloldás: utólsó
versemről (ki jegyeztem: mellyekről.) De hogy tette meg! Hijában! „Szeme fáj.” De ha saját érdekében ír, akkor soha sem fáj, hosszú level
 [!]
[sic!]
sem fajítja
 [!]
[sic!]
meg. „Romlásnak indúlt
[szerkesztői feloldás]
az i-n két pont
hajdan erős Miska!
[szerkesztői feloldás]
n
Jegyzet
„Romlásnak indúlt hajdan erős Miska!
[szerkesztői feloldás]
Berzsenyi Dániel A magyarokhoz (végleges szövegváltozat: 1810) c. ódájának kezdő sora: „Romlásnak indult hajdan erős magyar”.
 
  Nem szeretem hogy új terhet vállaltál el. Annyival kevesebb idöd lesz saját dolgozásaidra. –
Fogarasy
Fogarasi János
ra
[szerkesztői feloldás]
y fölött egy pont, valószínűleg y i-ből jav.
pedig igazán bosszankodom hivataloskodásáért.
n
Jegyzet
Fogarasy
Fogarasi János
ra pedig igazán bosszankodom hivataloskodásáért
Fogarasi János
Fogarasi János
(1801–1878): 1863 óta a hétszemélyes tábla tagja.
Szorúlt e ő arra,? nincsenek gyermekei. S igy kevés ideje marad a munkálkodásra.  
  Isten veled!  
  barátod  
 
Szemere
Szemere Miklós
.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 608.)