Aranysárkány fejléc kép
 
BULCSU KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK Kecskemét. Marcz 12. ͞865.  
  Kedves barátom!  
  Levelemben először is az üdv s szerencse kivánat magas hangján kellene szólanom, fényes állásod igényelvén az egyszerű sziv részvétnyilatkozatát is, de mi sokkal családiasabb körben szivtunk levegőt, hogy sem az udvariasság hangja ne zavarná a bizalmat.  
  Koszönöm
 [!]
[sic!]
hogy a „figyelöben”
 [!]
[sic!]
verseimet szived-sugalta ként
 [!]
[sic!]
megbiráltad.
n
Jegyzet
a „figyelöben” verseimet szived-sugalta ként
 [!]
[sic!]
megbiráltad
AJ
Arany János
háromrészes bírálata Bulcsu Károly költeményei címmel jelent meg ( SzF 1861. 19– 21. sz. márc. 13. 291–293., márc. 20. 308–309., márc. 27. 324–326.; AJÖM XI. 107–121., 666–672.)
Mintha ennen lelkem irodájábol kerűlt volna ki minden hang. A
tükőr
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: tükör
egy hamis vonást sem mutatott.  
  Magas állványra is állitottad s kezdtem szégyenlös lenni. Köszönöm barátom! hogy meg kellett érni azon időt, midőn iró criticusa birálatára magasabbnak s többnek érzi magát. Erdélyi birálatában int, hogy a szerzett babérokon ne
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
pihenjek.
n
Jegyzet
Erdélyi birálatában int, hogy a szerzett babérokon ne
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
pihenjek
– A költészet 1859 utáni jelenségeit feldolgozó A magyar líra, 1863. c. tárcasorozat az Országban jelent meg 10 részben (1863. febr. 11. és ápr. 12. között). Ennek hetedik egysége Bulcsu Károly költészetét vizsgálta (1863. febr. 21.; Erdélyi 1991. 425–431.), a következő szavakkal vezetve be bírálatát: „a mi eddig az ő érdekében mondatott, nem azért volt mondva, hogy kényelmes párnát rakjunk alá, midőn talán borostyánain akarnók nyugtatni”.
Én és babér! e fa se Körösfa se Kecskerágó,
n
Jegyzet
e fa se Körösfa se Kecskerágó
– körösfa: kőrisfa; kecskerágó: 1–7 méter magas cserje vagy kis fa. Játékos utalás lehet Nagykőrösre és a szomszédos Kecskemétre, ahol
Bulcsú
Bulcsu Károly
élt.
– jó
Laci
Losonczy László
szomszédom
n
Jegyzet
Laci
Losonczy László
szomszédom
– Feltehetőleg a Nagykőrösön tanító Losonczy László, akivel gyakran találkozott a Kecskeméten élő Bulcsu Károly.
s barátom, bátran nyughatunk, nem hordják ki alólunk csóvának. A lelkemtől lelkezett gyönyörű magzat
n
Jegyzet
A lelkemtől lelkezett gyönyörű magzat
– A Toldi XII. énekének 17. strófájából: „Lelkemtől lelkezett gyönyörű magzatom”.
hogy ily fényes komaság közepette nem tette hiuvá atyai érzésemet magam is csodálom. Miért nem ütöttem tehát kétszeresen a
pőrölyt
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: pörölyt
, mért nem irtam százszor százat, százszor szépet? megmondom.
Dühőtté
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Dühötté
 [!]
[sic!]
tett régóta a gondolat hogy tapasztalni kellett keserűn: ábrándozás az élet megrontója.
n
Jegyzet
ábrándozás az élet megrontója
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Merengőhöz (Laurának) c. költeményéből.
A kőltő
 [!]
[sic!]
jutalma dicsőség. Meg kisérlém könnyü e hozzájutni?
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
. Láttam hogy nevetségesen könnyü. Ez elvette ingerét. De meddig is terjed e dicsőség itt hol az ökrök számáról mérik az embert? Sőt nem gunyos-e gyakran a poéta czim? Végre a sufragium universale
n
Jegyzet
sufragium universale
– általános szavazati jog (lat.)
is
döntö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: döntő
hatással birt, levén előfizetöm. – No de ha én nem irtam is – s ez fő dolog – mit sem vesztett az irodalom.  
  Itt e kőltemény, Thaddé mester,
n
Jegyzet
Thaddé mester
– A levél érkezését követően hamar megjelent a Ko-ban ( 1865. 13. sz. márc. 26. 292–293.);
AJ
Arany János
szerkesztői üzenetben fejezte ki örömét Bulcsú küldeménye kapcsán: „
B. K.
Bulcsu Károly
Kecskemét. Vettük köszönettel. A levél tartalmára szeretnénk magánválaszt irni, de ha nem lehet, barátságosan majd megbeszéljük valamikor.” ( Ko 1865. 12. sz. márc. 19. 288.; AJÖM XII. 267., 590.)
hűn tükrözi lelki világomat. Oriási
 [!]
[sic!]
dythiramb!
n
Jegyzet
dythiramb
– dicshimnusz (gör.)
 [!]
[sic!]
Küzdés az ábránd és való, a kőltészet és az élet, az ideal és real, – az általános szép és népi között.  
  Sokáig vettem figyelmedet igénybe. Tarts meg barátságodban, kér  
  szerető barátod  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 593.) Bulcsu (Paltsó) Károly (1823–1865): kecskeméti tanár, versei 1862 és 1865 között a Hf-ban, Nf-ben, CsalKör-ben, FL-ban jelentek meg.