Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – JURÁNYI LAJOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. március 15.
 
  106 k. k. 1865.  
  Dr. Tekintetes Jurányi Lajos úrnak  
  Schlosgasse,
 [!]
[sic!]
Wolfschlucht  
  in Jena  
  Tekintetes úr,  
  Becses levelére óhajtottam volna azonnal válaszolni: de mindig arra vártam, hogy eredményről tudósíthassam. S noha ezt most nem vagyok képes tenni: mindazáltal kötelességemnek tartom, az ügy állásáról nehány szóban tudósítani.  
  Felolvasott értekezése még mindig a bíráló kezénél van.
n
Jegyzet
Felolvasott értekezése még mindig a bíráló kezénél van
– vesd össze az 1931. sz. levéllel és jegyzeteivel.
Én e tisztelt tagot mindjárt
Tek.
Szerkesztői feloldás: Tekintetes
úr levele vétele után írásban felszólítottam, (s azt elismervénye szerint vette is) a vélemény beadására: de azóta nem válaszolt, se nekem alkalmam nem volt összejőni vele. Remélem, azért nem válaszol, mert egyszersmind a munkát is be akarja adni, mi ha megtörténik, én a
Tek
Szerkesztői feloldás: Tekintetes
urat azonnal tudósítom az eredményről.
n
Jegyzet
ha megtörténik, én a Tek. urat azonnal tudósítom az eredményről
AJ
Arany János
erről 1865. máj. 9-én kelt levelében számol be. ( AJÖM XIV. 46. 53–54.)
 
  Egyébiránt, elfogadás esetében sem kerülhetett volna mégeddig
 [!]
[sic!]
sor a nyomatásra, mert az illető „Közlemény” s „Értesítő” igen el van halmozva kézirattal.  
  Maradván ezzel  
  Tekintetes úrnak  
  tisztelője  
 
Arany János
Arany János
 
 
Pest
Budapest
, márcz. 15. 1865.