Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – HORVÁTH LAJOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. március 17.
 
  Kedves Lajosom!  
  Én nem tudom már, hányadik személyben szoktunk volt mi társalogni egymással: de ugy találom, hogy e megszólitás legjobban megfelel érzéseimnek, mert legbizalmasb, legszemélyesb és grammatika szerint is a leghelyesebb. Ámbár tudom
,ha
Szerkesztői feloldás: , ha
meglátnál, „megköszönnéd a barátsá- gomat”, hogy ilyen őszbecsavarodott „urambátyám”, mint már jómagam, téged viruló fiatalságot perte bátorkodik szólitani. De ne félj, társaságban, ha valamikor leszünk, vigyázni fogok, hogy kivált serdülö leánykák előtt ki ne szalasszam e bizalmas megszólitást ajkamon. Igy levélben csak megjárja, ugy-e?  
  A mi pedig a mostani levelem irását indokolja, elmondom röviden. Régen nyomja lelkemet a háládatlanság ólomsulya, de
mnidig
Szerkesztői feloldás: mindig
lustább voltam
Vadnay Rudi
Vadnay Rudolf
nál
n
Jegyzet
Vadnay Rudi
Vadnay Rudolf
nál
Vadnay Rudolf
Vadnay Rudolf
(1819–1889): jogász, nyelvész,
Vadnay Károly
Vadnay Károly
nagybátyja
– igaz, hogy néha egy kis dolgom is akadt, mint a szerkesztés, hozzá most ez a titoknokság – elég ahhoz, mindig akartam irni, de nem tudtam a jóakaratnál tovább menni. Pedig hidd el, jól esett nekem gyakori megemlékezésed, jól esett részvéted azon irodalmi vállalatok pártolása által, melyek élére engem dobott a véletlen, jól esett – szó ami szó – a tokaji borküldemény is, még pedig az utóbbi, miért vált előttem kétszeresen becsessé, mindjárt meghallod.  
  Nőm az egész mult év folyamán gyengélkedett, annak november és december hónapjait pedig tifuszban feküdte végig. Mikor azután az év első napjaiban felkelt a lábbadozó egy kis finom bort óhajtott és volt még egy üveggel régi küldeményedből.
n
Jegyzet
volt még egy üveggel régi küldeményedből
– Vesd össze 1649. és 1936. :
Horváth Lajos
Horváth Lajos
gyakran küldött borából
AJ
Arany János
-nak és családjának.
Elővettük persze és ő fogyasztgatta el apránkint. Szépen is kezdett üdülni utána. Mostani küldeményed amannak fogytán érkezett: természetes, hogy éppen jókor. Nem is volt oly nap, hogy meg ne kérdezte volna szegény: „irtál már
H. Lajos
Horváth Lajos
nak? Megköszönted-e már az én nevemben is?” Mire persze én csak fülemet kónyitám és hallgattam napról-napra. És most rám gyült a lelkifurdalások nagy halmaza! s ezennel fogadd édes
Lajos
Horváth Lajos
om legforróbb köszönetünket. Élt ez bennem mindenkor, csak az erélyesség hiányzott, hogy papírra és postára tegyem.  
  Különben megvolnánk türhető állapotban, de nőm folyvást gyengélkedik. Azaz most még inkább, mint
Józsi
Lévay József
(
Lévay József
Lévay József
költő) ittlétekor. Leányomat férjével ma várjuk látogatóba. Fiam ide s tova jogvégzett – semmi. Ölelem
Lévay
Lévay József
t (tőle ma kaptam levelet)
n
Jegyzet
Lévay
Lévay József
t (tőle ma kaptam levelet)
– Vesd össze 1936.
Lévay
Lévay József
ebben a levelében sürgette
AJ
Arany János
-t, hogy értesítse
Horváth
Horváth Lajos
ot a borküldemény megérkezéséről.
s köszöntök minden ösmerőst. Te pedig fogadd legszivesebb kézszoritásomat!  
 
Pest
Budapest
, március 17. – 1865.  
  Hived:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

elveszett. A Törő 1923. szerint a levél „egy miskolci hagyaték között a közelmúltban” került elő. A cikk végén: a „Miskolcon talált levél előreláthatóan rövidesen a Nemzeti Muzeumba kerül
Arany János
Arany János
ereklyéi közé.” A levélközlő megbízhatóságát néhány apróbb mellett egy komoly baklövés is kétségessé tette: Törő szerint
Arany László
Arany László
nem sokkal a levélváltást követő tüdővészben meghalt.
Horváth Lajos
Horváth Lajos
(1824–1911): jogtudós és politikus. 1848-ig ügyvéd Miskolcon, majd
Szemere Bertalan
Szemere Bertalan
belügyminiszter mellett szolgált. Az 1850-es évektől visszakerült Miskolcra, 1867-től két évtizeden át a város országgyűlési képviselője.
Lévay József
Lévay József
és
Tompa Mihály
Tompa Mihály
közeli barátja, „ekkor miskolci ügyvéd, híres prókátor” ( Törő 1923 ), a miskolci értelmiség illusztris tagja.