Aranysárkány fejléc kép
 
SZEMERE MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1865. március 28.
 
  Jancsikám!  
  Ignosce mihi!
n
Jegyzet
Ignosce mihi
– bocsáss meg (lat.)
hogy e fizimiskával alkalmatlankodom neked, de nem tudom hova küldjem?, sehol se találom a’ küldött utasítást, s arczkép mintát, úgy elhánytam valahova. Sőt ha a tegnapelőtta jött Vas. Vasárnapi újságból nem olvasom
n
Jegyzet
a tegnapelőtt jött Vas. újásgból nem olvasom
– „Az akademiai album képeit
Schrecker
Schrecker Ignác Ferenc
fényképész april első napjaiban ki fogja állitani a ’Tigris’- szálloda termében.” ( VU 1865. 13. sz. márc. 26. 152.)
hogy Schreiker
 [!]
[sic!]
aprilis első napjaiban állítja ki az Albumot,
n
Jegyzet
Schreiker
Schrecker Ignác Ferenc
 [!]
[sic!]
aprilis első napjaiban állítja ki az Albumot
Schrecker Ignác Ferenc (1834–1888) pesti fényképész készítette az Akadémia épületének átadása alkalmából megjelent, 250 akadémiai tag arcképét tartalmazó fényképalbumot.
az egészröl örökre el feledkeztem vólna.  
  Ha tehát még el nem késtem, juttasd
Schreiker
Schrecker Ignác Ferenc
hez
 [!]
[sic!]
kérlek e fotografiát. S kérd öt nevemben hogy utóbb legyen szives ezt visszaküldeni, azon esetben is, ha használhatja még, akkor is, ha már nem. Mert Cseleji Sanyi,
n
Jegyzet
Cseleji Sanyi
– Zemplén megyei birtokos nemes
kitöl
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kitől
tegnap kértem el, azon föltéttel adta csak, hogy vissza adjam, meg öl (10 év előtt még –
Kolosÿ
Kolosy Károly
nak hívták;
n
Jegyzet
10 év előtt még –
Kolosÿ
Kolosy Károly
nak hívták
– A tájékoztatás mellett ebben játékos utalás is lehet
AJ
Arany János
és a
Kolosy
Kolosy Károly
ak viszonyára, illetve a
Kolosy
Kolosy Károly
ak családi fátumára és fenyegető szigorára (l. az 1865. sz. levél jegyzetét). Kempelen szerint 1823. máj. 16-án a cseleji előnév adományozásában részesültek; 1849. febr. 14-én változtatták nevüket
Kolosy
Kolosy Károly
ról Cselejyre. (Kempelen VI. 101–102.)
Cselejire változtatta nevét) ha szavamat szegem. – Lasztócz,
u. p.
Szerkesztői feloldás: utolsó posta
Velejte.
n
Jegyzet
Velejte
– (Vel’aty, Szlovákia) község Laszóctól (Lastovce) 5 km-re délkeletre
Ezt
Schreiker
Schrecker Ignác Ferenc
 [!]
[sic!]
számára irtam ide.  
 
Barabás
Barabás Miklós
kétszer kisérté meg szépségemet átadni a’ halandóságnak;
n
Jegyzet
Barabás
Barabás Miklós
kétszer kisérté meg szépségemet átadni a’ halandóságnak
Barabás Miklós
Barabás Miklós
anyagi nehézségei miatt (mert képmegrendelései erősen viszszaestek) 1862 és 1864 között fényképezéssel is próbálkozott. Vállalkozása hamar csődbe ment, és műtermén – még veszteség árán is – túladott. Ugyanakkor 1863-ban a Ko hasábjain folytatott polémiát Székely Bertalannal, amelyben (a fényképezés védelmében megszólalva) a modern fotográfia elméleti alapvetéseit is megfogalmazta. (Székely Bertalan cikke: Festészet és fényképelés. Ko 1863. 22. sz. máj. 31. 505–510.;
Barabás Miklós
Barabás Miklós
válasza: 1863. 26. sz. jún. 28. 612–616.)
a
[törölt]
« ' »
z
Beszúrás
itt küldött (melyböl csak 4 példányt csinált) sokkal jobb, a’ második igen igen rossz. Nem szeretném ha Schreiker
 [!]
[sic!]
történetesen e második után sorozott vólna közzétek. – Notabene,
n
Jegyzet
Notabene
– nota bene: jól jegyezd meg (lat.)
a’ küldött minta ha szinte
n
Jegyzet
szinte
– szintén
el nem hányódott vólna sem mehettem vólna én Kassára, (ott is van egy meglehetös fotograf.) még most is vólt betegségem utóbajaival küzdő.  
  Az epigrammákat rövid időn!
n
Jegyzet
Az epigrammákat rövid időn
Epigrammok (Ko 1865. 21–22. sz. máj 21. 484–485., máj. 28. 508–510.)
– Haragszom hogy ama verset nem merted adni.
n
Jegyzet
Haragszom hogy ama verset nem merted adni
– vesd össze az 1934. levél jegyzetével
– Add át majd – ha nem lesz röst érette menni – ÿSzokolnak. –
n
Jegyzet
ÿSzokol
Szokoly Viktor
nak
Szokoly Viktor ekkor a Hazánk s a Külföld c., 1864 végén alapított és 1865 elejétől megjelenő lap szerkesztője volt, ahol
Szemere
Szemere Miklós
verse Világom címmel meg is jelent ( 1865. 20. sz. máj. 14., 307–308.).
 
  Nagyon féltek ti a papoktól
Jancsi
Arany János
! mi a guta lelt benneteket? Ha
Byron
Byron, George Gordon
meg
r
Beszúrás
óvjad egyik versében a hiú embert,
n
Jegyzet
Ha
Byron
Byron, George Gordon
meg róvja egyik versében a hiú embert
Byron
Byron, George Gordon
Felirat egy újfundlandi kutya síremlékére c. versére való célzás: „a szegény kutya, a leghübb barát […] dicstelen hull el, bármilyen derék, / s földi lelkét megtagadja az ég: / míg az ember, hiú féreg! csodákat / s kizárólagos eget kér magának” (ford. Szabó Lőrinc).
hogy csak önmaga készül (okvetlen ott is lessz szőröstöl bőröstől valamenyi
 [!]
[sic!]
kegyes hívő!) a’ mennybe, az állatokat ellenben kizárja onnan, miért ne vólna másnak is
szabad
Beszúrás
ez eszmét megpendíteni? Emlékezz reá, hogy Byron kutyája mellett ott fenn lessz az én szamaram is, t i versem
megdallott
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: meg dallott
szamara. Lessz ott ennek helye a’ többi szamarak között! –  
 
Jancsi
Arany János
m! El ne feledkezzél Mikulás barátod fizimiskájáról, az az fizimiskája Schreikerhez
 [!]
[sic!]
küldéséről. Félek! – mert ha én – kinek oly keves
 [!]
[sic!]
dolga van – feledékeny vagyok, méginkább lehetsz te az, kinek oly sok dolga van.  
  És? „nyilt levelezesedben”
 [!]
[sic!]
majd, légy könyörűletes megnyugtatni vén barátodat
n
Jegyzet
légy könyörűletes megnyugtatni vén barátodat
– „Lasztóczra. Kaptuk és elvittük, de azt mondják a mátricz kell; ha ez meg nincs
B-nál
Szerkesztői feloldás: Barabásnál
, akkor Kassán kell csináltatni. Egyebet is várnánk.” ( Ko 1865. 15. sz. ápr. 9. 360.; AJÖM XII. 269., 591. Itt az üzenet magyarázó jegyzete félreértésen alapul, és azt tévesen egy másik Szemere-levélhez kapcsolja.)
használhtja
 [!]
[sic!]
e’ még
Screiker
Schrecker Ignác Ferenc
 [!]
[sic!]
vagy nem már küldemenyemet?
 [!]
[sic!]
 
  hüved  
 
Szemere Miklós
Szemere Miklós
.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 607.)