Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – AMÉDÉE THIERRYNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. március 31.
 
  Monsieur,  
  J’ai l’honneur de Vous accuser réception du précieux envoi de Votres
 [!]
[sic!]
deux ouvrages: „Histoire d’Attila et de ses Successeurs”,
n
Jegyzet
Histoire d’Attila et de ses Successeurs
Harmadik kiadás,
Paris
Párizs
, Didier, 1865. Magyarul: Attila és utódai történelme a magyarok Európába telepedéseig. Ford. Szabó Károly.
Pest
Budapest
, 1865.
et „
 [!]
[sic!]
Nouveaux Recits de l’Histoire Romaine”.
n
Jegyzet
 [!]
[sic!]
Nouveaux Recits de l’Histoire Romaine
Paris
Párizs
, Didier, 1865 . Magyarul: Elbeszélések a római történetből az V. században. A nyugotrómai birodalom végső napjai. Ford. Öreg János.
Bp
Budapest
. 1884.
 
  Notre Académie les a reçue,
 [!]
[sic!]
dans sa séance du 20. Mars, avec tout le témoignage de remerciment
 [!]
[sic!]
et de’estime, dont ces ouvrages si savants, si éloquents et en partie si près interessants
 [!]
[sic!]
notre cher pays sont dignes.  
  Veuillez, je Vous prie, Monsieur, recevoir les remercîments sincères de l’Académie dont Vous étez
 [!]
[sic!]
des Membres,
 [!]
[sic!]
et l’assurence
 [!]
[sic!]
de notre parfaite consideration.
 [!]
[sic!]
 
 
Pest
Budapest
, 31. Mars, 1865.  
  Votre très humble serviteur  
 
Jean Arany
Arany János
 
  Secrétaire de l’Académie  
  A Monsieur
Amédée Thierry
Thierry, Amédée Simon Dominique
, Membre de l’Institut et de l’Académie des Sciences de Hongrie  
 
Paris
Párizs
.  
 

Megjegyzések:

Ismeretlen helyen. Másolata: MTA Kt Ms 3/6. VI. füzet 89. („Pap Ferenc hozta eredeti után”)
Amédée Thierry
Thierry, Amédée Simon Dominique
(1797–1873): francia történész, 1858-tól az Akadémia tagja Magyarul (ford. Korompay H. János): Tisztelt Uram, Van szerencsém nyugtázni becses küldeményének, az „Attila és utódainak története” és „Újabb elbeszélések a római történetéből” című két munkájának megérkezését. Akadémiánk március 20-i ülésén vette ezeket kézhez, a köszönet és megbecsülés teljes tanúbizonyságával, amelyre igen méltók e tudós, ékesszóló és kedves hazánkat részben annyira közelről érintő művek. Kérem, tisztelt Uram, fogadja őszinte köszönetét annak az Akadémiának, amelynek Ön is tagja, valamint nagyrabecsülésünk tolmácsolását
Pest
Budapest
, 1865. március 31. legalázatosabb szolgája
Arany János
Arany János
az Akadémia titkára
Amédée Thierry
Thierry, Amédée Simon Dominique
úrnak, az Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia tagjának Párizs.