Aranysárkány fejléc kép
 
P. SZATHMÁRY KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1865. március vége
 
 
[szerkesztői feloldás]
Valamelyik műve kiadása iránt érdeklődik;
n
Jegyzet
Valamelyik műve kiadása iránt érdeklődik
1866-ban három műve jelent meg: Az ábrándozók (
Pest
Budapest
, 1866), Bethlen Gábor ifjúsága (a Kisfaludy Társaság kiadásában;
Pest
Budapest
, 1866) és egy fordítás
William H. Prescot
Prescot, William Hickling
művéből: V. Károly császár lemondása és végnapjai a szent-justi kolostorban (
Pest
Budapest
1866).
P. Szathmáry Károly
Szathmáry Károly, P.
ezek egyikére kérdezhetett levelében.
egy hosszabb tanulmányát küldené a Koszorú számára.
n
Jegyzet
egy hosszabb tanulmányát küldené a Koszorú számára
– Tanulmánya nem jelent meg a Ko hátralévő számaiban.
Valamelyik műve kiadása iránt érdeklődik;
 
 

Megjegyzések:

elveszett. – Utalás a levélre:
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „
P. Sz. K.
Szathmáry Károly, P.
Nagy Enyed
Nagyenyed
. Mindig akartunk magánlevelet irni: de elmaradt. Beszéltünk az illetővel: várja a mű beküldését oda. Aldunasor 22. A tanulmány ha nem lenne fölötte hosszú: szivesen fogadná lapunk. Minden esetre ohajtanók átlapozni.” ( Ko 1865. 14. sz. ápr. 2. 336.; AJÖM XII. 268., 591.)