Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – GAETANO GHIVIZZANINAK
[szerkesztői feloldás]
1865. április
 
  Illustre Signore,  
  Avendo ricevuto con rispetto la lettera cortese di
S. V.
Szerkesztői feloldás: S.ignoria V.ostra
nel quale io aveva l’
[törölt]
« h »
onore
n
Jegyzet
nel quale io aveva l’onore
Gaetano Ghivizzani
Ghivizzani, Gaetano
március közepén kereste fel levelével
Arany
Arany János
t és az Akadémiát. Vesd össze 1937
d’essere invitato che io voglia scrivere alcuni versi nella mia patria lingua per un
[törölt]
« o »
volume ch’era publicato
 [!]
[sic!]
nel sesto secolare anniversario del immortale Vostro poéta
 [!]
[sic!]
Dante Alighieri
Dante, Alighieri
; ed essendo stato menzionato anche il desío che altri membri di nostra Accademia, e specialmente il
V.
Szerkesztői feloldás: V.enerabile
Presidento
 [!]
[sic!]
Barone
Giuseppe Eötvös
Eötvös József
,
n
Jegyzet
specialmente il
V.
Szerkesztői feloldás: V.enerabile
Presidento
 [!]
[sic!]
Barone
Giuseppe Eötvös
Eötvös József
Eötvös
Eötvös József
nem vett részt az ünnepségen.
vogliano concorrere nella medesima congregazione intellettuale d’ogni lingue e nazioni finalmente che l’Accademia delle scienze d’Ungheria sia rappresentata in Firenze alla medesima festivitá per me ovvero per alcuno de’suoi membri: in quanto questa invitazione di
S. V.
Szerkesztői feloldás: S. ignoria V.ostra
non solamente la mia persona concern
[törölt]
« a »
e
Beszúrás
va, io la rapportai alla sessione nostra, e
[törölt]
« t »
l’Accademia ha risoluto, che questo mio poéma
 [!]
[sic!]
in ammirazione di
Dante
Dante, Alighieri
sia ristampato in luogo di manuscritto
 [!]
[sic!]
e spedito in sufficienti e
[törölt]
« x »
s
Beszúrás
emplari al Firenze per poterle imprimare meglio, senza errori di typogra
[törölt]
« ph »
f
Beszúrás
ia
 [!]
[sic!]
ed anche essere distributo tra persone interessate per la poésia
 [!]
[sic!]
e ling
[törölt]
« v »
u
Beszúrás
a nostra. Barone
Eötvös
Eötvös József
è impedito di scrivere alcuna cosa per questa solemnità,
 [!]
[sic!]
ma signore
ToldyFrancesco
Toldy Ferenc
, illustrissimo historico
 [!]
[sic!]
della letteratura nostra
n
Jegyzet
signore
ToldyFrancesco
Toldy Ferenc
, illustrissimo historico
 [!]
[sic!]
della letteratura nostra
Toldy
Toldy Ferenc
munkája nem készült el, vesd össze 1963.
ha promesso una dissertatione
 [!]
[sic!]
di
Dante
Dante, Alighieri
, e l’Accademia desidera rappresentarsi in Firenze Signore
LukácsMaurizio
Lukács Móric
, membro suo onorario, chi viaggia presentemente in Italia.
n
Jegyzet
Signore
LukácsMaurizio
Lukács Móric
, membro suo onorario, chi viaggia presentemente in Italia
– vesd össze az 1937. levél jegyzetével
 
  Voglia
S. V.
Szerkesztői feloldás: S.ignoria V.ostra
perdonarmi questo mio esercizio di stilo;
 [!]
[sic!]
io prefereva (poiche la mia nativa ling
[törölt]
« u »
v
Beszúrás
a è poco conosciuta nell Vostro paèse
 [!]
[sic!]
) scrivere in pessima italiana, che nell’ alcuna altra lingva straniera.  
  Io reco ad onore sescrivermi
 [!]
[sic!]
 
  devoto  
  Della S.V. Illustra
 [!]
[sic!]
 
 
Giovanni Arany
Arany János
 
  All.’
 [!]
[sic!]
Illustre Signore  
 
Gaetano Ghivozzani
Ghivozzani, Gaetano
 [!]
[sic!]
 
  Segretario del Comitato del anniversario secolare  
  di
Dante
Dante, Alighieri
 
  Direzione del Giornale „La Gioventu
 [!]
[sic!]
 
 

Megjegyzések:

Pap Ferenc másolata (
Sáfrán Györgyi
Sáfrán Györgyi
hagyatékában) Magyarul (ford. Szörényi László): Nagyságos Uram! Tisztelettel vettem Uraságod udvarias levelét, amelyben abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy felszólítottak: írjak néhány verssort anyanyelvemen egy olyan kötet számára, amelyet az Önök halhatatlan költőjének
Dante Alighieri
Dante, Alighieri
nek 600 éves évfordulójára fognak kiadni; megemlítették ezen túl azt a kívánságot is, hogy Akadémiánk más tagjai is, különösen pedig tiszteletre méltó elnökünk,
Eötvös József
Eötvös József
báró szintén vegyenek részt e minden nyelvet és nemzetet felölelő szellemi találkozón, végül pedig hogy a Magyar Tudományos Akadémia is képviseltesse magát Firenzében ugyanezen ünnepségen, vagy általam vagy pedig bármelyik más tagja által; mivel Uraságodnak ezen meghívása nem csupán személyemet érintette, ezért azt ülésünk elé terjesztettem és az Akadémia azt határozta, hogy ezen,
Dante
Dante, Alighieri
csodálatára írott költeményemet, kézirat gyanánt nyomtassák ki újra és küldjék szét elegendő példányban Firenzébe, hogy jobb legyen a nyomtatás, sajtóhibák nélkül és osszák szét ezenkívül olyan személyek között, akiket érdekel a mi költészetünk és nyelvünk.
Eötvös
Eötvös József
báró akadályoztatva van abban, hogy bármit is írjon ezen ünnepségre, azonban
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
úr, irodalmunk kiváló történésze, ígért egy értekezést
Danté
Dante, Alighieri
ról, az Akadémia pedig Lukács Móric úr, tiszteleti tagja által kívánja magát képviseltetni Firenzében, aki jelenleg Olaszországban tesz utazást. Szíveskedjék Uraságod megbocsátani nekem ezt a stílgyakorlatot; előnyben részesítettem azt (mivel anyanyelvem kevéssé ismert az Önök országában), hogy inkább írjak egy rendkívül rossz olasz nyelven, mintsem bármely más idegen nyelven. Engedje meg, hogy nagyrabecsülésem jeléül aláírjam, mint Nagyságos Uraságod odaadó híve:
Arany János
Arany János