Aranysárkány fejléc kép
 
ISMERETLEN – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1865. április közepe
 
 
[szerkesztői feloldás]
Kommentárral magyarázott népballadát küld a Koszorúba.
n
Jegyzet
Kommentárral magyarázott népballadát küld a Koszorúba
AJ
Arany János
ezekből kettőt, * jegy mellett, a lap alján felvett: „Ezen népballada Szabolcs megyéből való.” (Ugyanott 401.); „A nyolcadik versszakban érintett népsajátságot illetőleg: Szabolcs, Bihar, Heves megyékben s a Nagy-Kun kerületben nagy mesterségnek tartatik a perecz három felé törése, ugy hogy itt a három perecz kilencz felé törése a lyány szilaj jelleme festésére van fölhozva.” (Ugyanott 402.)
Kommentárral magyarázott népballadát küld a
 
 

Megjegyzések:

elveszett. – Utalás a levélre:
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „Bereg Náni. A commentárból a mi lényeges, jónak láttuk egy pár jegyzetbe szorítni alul; a többit bizzuk az olvasóra.” Bereg Náni nótája (Ko 1865. 17. sz. ápr. 23. 401– 402.; AJÖM XII. 270., 592.)