Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZEMERE MIKLÓSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1865. április 13. és 20. között
 
 
[szerkesztői feloldás]
Egyrészt a
Szemere
Szemere Miklós
által felküldött néhány epigramma tartalmát és verselését bírálja,
n
Jegyzet
néhány epigramma tartalmát és verselését bírálja
– „Ejnye be meg bökdösöd bökverseimet. Buksiban csak ennyi van hogy ő: ökör. Fülnagyiban hogy: csacsi.” „’Hibás a’ mérték némellyikben’, s
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
ra hivatkozol s
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
ra.” „E kijegyzésedre: ’Rossz poeták’”; „De Vörösmarty óta nem dívat az elídálás”;
 [!]
[sic!]
„Mi nehányban a’ hibás mértéket illeti, nem mentem”. (1954.)
másrészt megindokolja, hogy miért nem adta ki a Világom című költeményt.
n
Jegyzet
miért nem adta ki a Világom című költeményt
– „So se haragszom biz én egy szerkesztöre se (,hol nem értek is velök egyet), ha aesthetikai szempontbol hibáztat valamit verseimben, de igen, ha: kegyeskedő. Rád ezt nem alkalmazom, miután akartad adni, de nem lehetett ama verset.” „Rajtad is csodálkozom ’Nem csak a politikára vigyáznak ott, hanem a jó erkölcsökre is.’” Ugyanott Vesd össze 1934.
Ismét szóba kerül
Szemere
Szemere Miklós
fényképének elkészítése és
Pest
Budapest
re juttatása.
n
Jegyzet
Szemere
Szemere Miklós
fényképének elkészítése és
Pest
Budapest
re juttatása
– „Úgy. Kassára – lehet hogy elrándulok. Ha nem – se baj! Köztetek fogok e figúriázni
Screkker
Schrecker Ignác Ferenc
 [!]
[sic!]
kegyelméből, vagy nem, egyre megy. Csodálom, hogy még majusban se keső,
 [!]
[sic!]
hiszen már régen készen van művével
Screker
Schrecker Ignác Ferenc
.
 [!]
[sic!]
” Ugyanott Vesd össze 1943., 1947.
Egyrészt a
 
 

Megjegyzések:

elveszett. – Utalás a levélre:
Szemere
Szemere Miklós
1865. ápr. 20-i levele (1954.)