Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Szabadszállás, 1865. május 1.
 
  Kedves Öregem!  
  Vettem a 15 frtot s köszönöm. „Kevés”-voltát leginkább csak azért sajnálom, mert a Koszorú jelenlegi fogyatkozott anyagi helyzetének barometruma. Ejhaj „nem lesz ez mindég igy!”
n
Jegyzet
„nem lesz ez mindég igy!”
– Utalás
AJ
Arany János
Az Alföld népéhez c. művére, annak 12. strófája: „Nem volt ez mindég így. Nem a békés rokon, / Hanem ellenség járt téres pusztátokon: / Elvetett az ember, de nem takart soha, / Lábán nyomtatá el török s tatár lova. ( AJÖM I. 20–22.)
S akármint lesz, mig a Koszorú él s engem szívesen lát, soha sem szünöm meg a magam rendes leveleit meg hozni belé, „ha későn, ha csonkán, ha senkinek”
n
Jegyzet
„ha későn, ha csonkán, ha senkinek”
AJ
Arany János
Csaba királyfi 1853-as első dolgozatának Előhangja zárul így: „’Ha későn, ha csonkán, ha senkinek: írjad!’”
volna is.  
  Ez a Heine-forditás,
n
Jegyzet
a Heine-forditás
– Eredeti címe: Für die Mouche, ami
Szász Károly
Szász Károly
lapalji megjegyzése szerint „a költő holta után jelent meg”. A 35 strófás mű
Heine
Heine, Heinrich
utolsó költeménye címmel jelent meg a Ko-ban ( 1865. 20. sz. máj. 14. 461– 462.).
második versnek – ha nem igen hosszu – tán jó lesz. Mert a rég odaszánt, de még
Greguss
Greguss Ágost
által át nem adott
Shakspere
Szerkesztői feloldás: Shakespeare
-sonetteket,
n
Jegyzet
a rég odaszánt, de még
Greguss
Greguss Ágost
által át nem adott
Shakspere
Szerkesztői feloldás: Shakespeare
-sonetteket
– vesd össze 1887., 1893.
mielött kiadhatnám múlhatlanúl vissza kell, átnézés végett kapnom. Kértem
Greguss
Greguss Ágost
t már kétszer, hogy küldje el; de nem küldte. S most már lakását nem tudva kénytelen vagyok téged terhelni vele, hogy mikor az Akadémiában találkozol vele (mi minden hét
[törölt]
« en »
főn
Beszúrás
megtörténik)
n
Jegyzet
mikor az Akadémiában találkozol vele (mi minden hétfőn megtörténik)
Greguss
Greguss Ágost
1863-tól az Akadémia rendes tagja volt. Hétfő volt az Akadémia heti ülésének (hol összes, hol egyes osztályainak) napja.
a tulsó lapon irt levélkével sürgesd őt hogy azokat, haladéktalanúl küldje ki nekem.
n
Jegyzet
haladéktalanúl küldje ki nekem
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszolt: „Szabadszállás. Megkaptuk; a másikban pedig el fogunk járni. Szives üdvözlet viszont.” ( Ko 1865. 19. sz. máj. 7. 456.; AJÖM XII. 271. 592.)
Én ugyan neki még Májusban (ha netalán a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
ülésben olvasni akarja) küldöm vissza, de azt ohajtván hogy egy fertályban legyen a Koszorúban mind a közölve, marad a közlés a jővő
 [!]
[sic!]
félévre; s erre csak a
Heine
Heine, Heinrich
verse maradjon.  
  Kitől van a Vihar 4-dik felvonása? A viharral én szerettem volna próbálkozni;
n
Jegyzet
Kitől van a Vihar 4-dik felvonása? A viharral én szerettem volna próbálkozni
– A munka ifj. Ábrányi Kornélé. A Kisfaludy Társaság 1865. ápr. 26-i gyűlésén jelentették be, hogy a benyújtott felvonást kiadták bírálatra Lukács Móricnak és
Gyulai Pál
Gyulai Pál
nak. A következő ülésen (1865. máj. 31.) a bírálók nem bátorították fordításra az akkor 15 éves,
Zalánfi Kornél
Ábrányi Kornél
írói néven jelentkező fiatalembert, kéziratát visszaküldik. Ábrányi még kétszer megpróbálkozott az egész fordítás benyújtásával (1866, 1870), első alkalommal
Szász Károly
Szász Károly
, a második alkalommal
Arany László
Arany László
volt bírálója; a Kisfaludy Társaság a színművet végül mégis
Szász Károly
Szász Károly
1870-ben beterjesztett fordításában adta közre (XI. kötet, 1871). Vesd össze Bayer 1909. I. 422– 426.
de örülök ha olyan akad a ki jobban forditja.  
  Isten veled. Még egyszer kérlek, sürgesd
Gregus
Greguss Ágost
tt
 [!]
[sic!]
a sonettek kiküldésére.  
  Feleségem csókolja feleségedet. S én is, mindkettőtöket s vagyok  
 
SzSzállás
Szerkesztői feloldás:
SzabadSzállás
Szabadszállás
1865 Majus 1 (fűtött szobában)  
  szerető barátod  
 
Szász K.
Szász Károly
 
  Ha (csak hossza miatt is) nem tetszik ez a
Heine
Heine, Heinrich
, küldhetek mást, egy csomót forditottam mostanában.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.) Válasz
AJ
Arany János
1865. ápr. 29-i levelére (1957.)