Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – NAGY IVÁNNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. május 2.
 
  172/K. 1865.  
  Tekintetes úr!  
  Miután
Szilágyi István
Szilágyi István
lev. tag értekezésének felolvasására apr. 24-ről elmaradt:
n
Jegyzet
Miután
Szilágyi István
Szilágyi István
lev. tag értekezésének felolvasására apr. 24-ről elmaradt
– „
Szilágyi István
Szilágyi István
lev. tagnak szintén mára kitűzött értekezése ’Drágfi János törvényesitett fiáról és Verbőczy özvegyéről’, melyet
Nagy Iván
Nagy Iván
l. tag fogott volna felolvasni, az idő késő volta miatt egyik közelebbi ülésre maradt.” ( Ko 1865. 18. sz. ápr. 30. 430.)
kérem méltóztassék tudatni velem, mikor szándékozik azt felolvasni. Talán jó lenne május 22 én,
n
Jegyzet
Talán jó lenne május 22 én
– Ekkor ez meg is történt.
mikorra még egy tárgy sincsen bejelentve.  
  Becses válaszát elvárva, maradok  
 
Pest
Budapest
, majus 2. 1865.  
  tisztelője  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  titoknok.  
 

Megjegyzések:

Nagy Iván
Nagy Iván
(1824–1898): az Akadémia 1858-tól levelező, 1874-től rendes tagja. Ebben az időszakban munkái a Magyar Történeti Tárban, Győri Történeti és Régészeti Füzetekben, a VU-ban, A Honban jelentek meg. Fő műve a Magyarország családai c., 12+1 kötetes genealógiai alapmű, amely 1869-ben az Akadémia Marczibányi jutalmában is részesült. Ekkor jelent meg a munka IX–XII. kötete, illetve Késmárki Thököly Imre Naplója 1693–1694 (
Pest
Budapest
, 1863).