Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – POMPÉRY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. május 2.
 
  171/K 1865  
  Tekintetes Úr!  
 
Joannovics
Joannovics György
Úr
n
Jegyzet
Joannovics
Joannovics György
Úr
Joannovics György (1821–1909): publicista, nyelvész, politikus; 1867-től az Akadémia lev. tagja, a Kisfaludy Társaság alapító tagja. A 1860-as évek közepén főleg nyelvészeti publikációi jelentek meg.
Deák
Deák Ferenc
híve, a kultuszminisztérium államtitkára 1867 és 1873 között
értekezését nem lehetett előbbre tűzni ki, mint május 15 re,
n
Jegyzet
Joannovics Úr értekezését nem lehetett előbbre tűzni ki, mint május 15re
– Ez ekkor meg is történt: „Ezután
Pompéry János
Pompéry János
, miután az akadémiát szerző irodalmi múltjával megismerteté, Joannovics György ur (mint vendég) értekezése első felét olvasta fel a’ mutató szócskáról;’
 [!]
[sic!]
”. ( Ko 1865. 22. sz. máj. 21. 503.) Az értekezés második fele egy hónappal később hangzott el: „
Pompéry János
Pompéry János
lev. tag bevégezte most Joannovics György multkor említett értekezésének felolvasását a’ mutató szócskáról’ ” ( Ko 1865. 26. sz. jún. 25. 618.) Az elhangzottak
AJ
Arany János
figyelmét is felkeltették, és Az ’AKI’ az akadémiában címmel maga is megszólalt a Ko hasábjain,
AKAKIÉVICS AKAKI
Arany János
álnéven. ( 1865. 21. sz. máj. 21. 500–502.)
mert akkor lesz nyelvtudományi ülés. Ha az olvasás valami akadály miatt meg nem történhetnék, kérem magamat idejében tudósittatni.  
  Maradván  
 
Pest
Budapest
, május 2. 1865  
  tisztelője  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  titoknok  
 

Megjegyzések:

Pompéry János
Pompéry János
(1819–1884): 1859-től az Akadémia levelező tagja; lapszerkesztő, 1864-től az első magyar biztosító társaság főügynöke. E korszakban a Mo-t és az Országot szerkesztette, írásai jelentek meg a FL-ban. Az írói segélypénztár felállításának egyik kezdeményezője.