Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1865. május 6.
 
  Kedves barátom!  
  Hát csak nem nyughatol? Csak nem maradhatsz? Mintha gondolatodba látnék: „
Miská
Tompa Mihály
tól az év elején kaptam egy pár költeményt, de mivel a díj elmaradt: nem kűld, azért nem kűld azóta, sőt levelet se ír. Ime tehát….”. Vagy tán az asszony sopánkodott, de hiszen levele akkorra bajosan ért
Pest
Budapest
re. Bizony nem jól gondolod, ha azt gondolod! Azóta nem írtam s nem küldtem senkinek semmit.
Pákh
Pákh Albert
nak a pénze új év óta hever nálam megszolgálatl
an
Beszúrás
úl,
n
Jegyzet
Pákh
Pákh Albert
nak a pénze új év óta hever nálam megszolgálatlanúl
Tompa mihály
Tompa Mihály
csak ősszel küld
Pákh Albert
Pákh Albert
nek verset, Madarak módjára címmel. ( VU 1865. 42. sz. okt 15. 526.)
mi nekem elég nyugtalanságot okoz, de hiaba,
 [!]
[sic!]
nem vagyok képes írni. Szegény feleségem állapotja folyvást úgy van, hogy örűlni, sőt megnyugodni sincs okunk. Mint a kedves komámasszony a typhuszszal, ő is ugy van az orbánczczal, nem bír belőle egészen kiepűlni,
 [!]
[sic!]
a baj még most is zavarog forrong arcza- s orrában s a feje 8 hónap óta folyvást fáj. Aztán száz, mindennemü baj és komiszsag;
 [!]
[sic!]
a részletekbe bocsátkozással nem terhellek. Végre kedves barátom, vénűlök; kedélyem, phantasiam, munkakedvem enyészöfélben.
 [!]
[sic!]
Nem érzed még ezt? Boldog vagy.  
  Visszatérve a kedves komámasszony állapotára: lám
Pest
Budapest
n s
e
Beszúrás
tudnak segitni a bajon! s mi hányszor
[törölt]
« Z »
z
Beszúrás
úgolódunk nyomorult, elzárt falusi helyzetünk miatt; pedig hát mindegy.  
  Hála Istennek: hogy a szalontaiak jól vannak; nektek mégis van valamiben igaz örömetek, tartsa meg az Isten! Hát
László
Arany László
? Maholnap absolutus
n
Jegyzet
absolutus
– (egyetemi) végbizonyítvány tulajdonosa (lat.)
lesz úgy-e? képzelem: mely erős, magas ifju ember; épen tennap emlegettük: hogy kopácsolt mint egy bús harkály a kút mellett ez előtt 10 évvel
n
Jegyzet
ez előtt 10 évvel
1855 augusztus–szeptemberében
AJ
Arany János
családjával együtt 5- 6 hetet töltött Hanván,
Tompá
Tompa Mihály
nál.
Hanván
[törölt]
« ! »
.
Beszúrás
Hiszen csak láthatnánk benneteket! de mi nem mehetünk s most már ti is nehezebben mozdulhattok ki
Pest
Budapest
tről. Node, jobb idők is jöhetnek még;
n
Jegyzet
Node, jobb idők is jöhetnek még
AJ
Arany János
szerkesztői üzenettel válaszol: „Hanvára. Nincs eltalálva. Ott jobban tudják az irás e helyét: ’Rendeld el a te házadat, mert …’ Hanem azért csak egészség volna. Szives üdvözlet.” ( Ko 1865. 20. sz. máj. 14. 480.; AJÖM XII. 271., 592.) – „Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg nem gyógyulsz!” (Ézs 38:1.)
reméljünk, várjunk, s mindenek felett szeressük egymást a hogy lehet, a távolból is. A jo
 [!]
[sic!]
Isten áldjon meg benneteket!  
  Hanva majus 6. 1865  
  szerető barátod  
 
Miska
Tompa Mihály
.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 663.) Válasz
AJ
Arany János
1865. ápr. 29-i levelére (1958.)