Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – KUBINYI FERENCNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. május 13.
 
  204/KK.  
  Tisztelt Tekintetes Úr!  
  Az Akadémia f. hó 8-ki űlésében azt határozván, hogy a Fekésház
[törölt]
« i »
y
Beszúrás
-alapítványból
n
Jegyzet
Fekésházy-alapítvány
– Alapítója Fekésházy Mihály kincstári uradalmi ügyvéd (?–1849); a végrendeletében tett alapítvány 1861-ben kezdte meg működését. Az alapítványra minden ötödik évben a Magyarországon használt bármely nem magyar nyelven írt munka pályázhatott, mely hatékonyan mozdította elő a magyar nyelv és irodalom megismertetését.
ezidén kiosztandó jutalomkönyvek jegyzékének elkészítése –, illetőleg kiegészítésében ugyanazon bizottság járjon el, mely e részben már két év folytán müködött: mivel e bizottság elnöke az Akadémia 1863-ki jegyzőkönyve 244-dik pontja (nyomtatásban 92. l.) szerint Tekintetes úr, tagjai pedig Balogh Pál,
n
Jegyzet
Balogh Pál
Balogh Pál, (Almási)
(Almási) Balogh Pál
Balogh Pál, (Almási)
(1794–1867): orvos, nyelvész és műfordító, 1831-től az Akadémia levelező tagja.
Csengery
Csengery Antal
,
Jedlik
Jedlik Ányos
,
n
Jegyzet
Jedlik
Jedlik Ányos
Jedlik Ányos (1800–1895): 1840 és 1879 között a pesti egyetem fizika- és mechanika-tanára, 1863-ban az egyetem rektora; 1858-tól az Akadémia levelező, 1873-től rendes tagja. Főbb találmányai a „villanydelejes forgony” (a villanymotor őse, 1828), az „egysarki villanyindító” (dinamó, 1861) és a szódavíz. Jelentős szerepet vállalt a magyar műszaki nyelv fejlesztésében.
Toldy
Toldy Ferenc
rendes tag urak, méltózt
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
ssék ennek összehívását minélelőbb
 [!]
[sic!]
elrendelni annálinkább,
 [!]
[sic!]
mert a
n. m. m. kir.
Szerkesztői feloldás: nagy méltóságú magyar királyi
Helytartó Tanács már sürgette a jegyzék felküldését. Én f. hó 16-ára, kedden d. u. 5 órára, az
akad.
Szerkesztői feloldás: akadémia
gyűlekező termébe gondolnám, ha azonban e határidő alkalmatlan volna, méltóztassék az itt küldött meghivón kijavitni és azt a szolgától hozzám visszaküldeni.  
  Maradván teljes tisztelettel  
 
Pest
Budapest
, máj. 13. 1865.  
  Tekintetes Úrnak  
  alázatos szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  titoknok.  
 

Megjegyzések:

Kubinyi Ferenc (1796–1874): a Magyar Földtani Társulat elnöke, műtörténész és Corvina-kutató, 1841-től az Akadémia levelező tagja. E korszakban megjelent műve: Petényi Salamon élete és hátrahagyott munkái (
Pest
Budapest
, 1864).