Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – GYŐRY SÁNDORNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. május 19.
 
  214–1865.  
  T. Győry Sándor
r. t.
Szerkesztői feloldás: rendes tag
 
  Tekintetes Úr!  
  Dr. Jurányi Lajos úr az értekezéséhez való rajzokat
n
Jegyzet
Dr. Jurányi Lajos úr az értekezéséhez való rajzokat
– vesd össze az 1931. levél szövegével és jegyzeteivel.
illetőleg azt válaszolta, hogy nem látja szükségét azok kijavításának, miután úgy és annyi szabatossággal rajzolt, a mint a tárgy a górcső
n
Jegyzet
górcső
– mikroszkóp
alatt mutatkozott. A rajzok Jénában kőre tételét azonban saját felügyelése alatt, hajlandó intézni, ha így az Akadémiára nézve jutányosabb lesz, mit részemről alig hiszek, miután szerinte a táblák 100-a hét tallérba kerülne.  
  Méltóztassék
Rhon
Rhon Károly
nal
n
Jegyzet
Rhon
Rhon Károly
nal
Rhon Károly, pesti grafikus, akinek kőnyomdájában számos akadémiai munka illusztrációja készült.
ez iránt értekezni, s általában engem tudósítni, vajon célszerűbb-e ily feltételek mellett Jénában készíttetni amaz ábrákat.  
  Maradván tisztelettel  
  Tekintetes Úrnak  
  alázatos
[szerkesztői feloldás]
szolgája
Arany János
Arany János
titoknokszolgája
 
 
Pest
Budapest
, május 19. 1865.