Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZINYEINÉ JEKELFALUSSY VALÉRIÁNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. május 21.
 
  Tisztelt Nagyságos asszony!  
  Kedves ajándékot vettem, kedves kezektől; s miután a feladó posta Eperjest, a küldőhely Jernyét
n
Jegyzet
Jernye
– (Jarovnice, Szlovákia): Sáros vármegyei kisközség Eperjestől 15 km-re északnyugatra, Jekelfalutól 20 km-re északra, ahol a Szinyei Merse család kastélya is található.
mutat: azt hivém alig tévedek, ha egyenesen Jernye nemtőjéhez
n
Jegyzet
nemtőjéhez
– védangyalához, védőszelleméhez
fordulok köszönetemmel.  
  A meglepetés annál kedvesebb vala rám nézve, mert első eset ily figyelemben részesülnöm oly valakitől, kivel személyes ismeretségem nincs; s mert az ajándék-tárgy
n
Jegyzet
az ajándék-tárgy
– l. 1966.
is igen el volt találva, egyike levén – mint a tudósok mondják – frugalis
n
Jegyzet
frugalis
– mértékletes, szerény (lat.)
 [!]
[sic!]
estebédeim kedvelt csemegéinek.  
  De még ha, a mit nem remélek, csalódnám is a küldő személyére nézve: akkor sem vész kárba e köszönetem, mert a hazának egy oly nemeskeblű leányához van intézve, kinek nevét minden szép s jó ügynél megszoktuk tisztelettel említeni.  
  Fogadja hát Nagyságod szíves köszönetemet és mindenkori tiszteletem kijelentését; a ki maradtam  
  Nagyságodnak  
  alázatos szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 
Pest
Budapest
, máj. 21 én 1865.  
 

Megjegyzések:

Címzés nincs.
Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 611.) Válasz Szinyeiné Jekelfalussy Valéria 1865. máj. közepén küldött, elv. levelére (1966.)