Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ORMÓS ZSIGMONDNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. május 30.
 
  238/K.  
  Tekintetes Úr!  
  Bár kissé megkésve a miatt, mert e nyári időben a
mgos
Szerkesztői feloldás: méltóságos
elnökséggel nehéz a közlekedés: szerencsém van a kivánt ajánlólevelet, idezárva megküldeni,
n
Jegyzet
szerencsém van a kivánt ajánlólevelet, idezárva megküldeni
– l. AJÖM XIV. 40. 49. és 619.
remélve hogy a Tekintetes Urat még
Velenczé
Velence
ben találja.  
  Nemes czéljára minden jó sikert kivánva, tisztelettel maradtam  
  Tekintetes Úrnak  
  alázatos szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  titoknok.  
 
Pest
Budapest
, május 31. 1865  
 

Megjegyzések:

Fényképmásolat;
Sáfrán Györgyi
Sáfrán Györgyi
jegyzetei alapján az eredeti kézirat Szentgyörgyi Mária tulajdonában volt, illetve 1965-ben a temesvári Állami Levéltárban, az Ormós-gyűjteményben volt található. ( Benkő 1965. )