Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – GRÓF BETHLEN MIKLÓSNÉNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. június 1.
 
  54/V. a.  
  Méltóságos Grófné!  
  Miután szerkesztésére elegendő időt és gondot nem fordíthatok: a Koszorút e félév lejártával meg kell szűntetnem.  
  E szerint a jul-dec. hónapokra eső elöfizetési fölösleget, 5f. 40 krt. (minthogy könyvárusi úton 10 % levonással kaptam) szerencsém van idezárva köszönettel visszaküldeni.
n
Jegyzet
E szerint a jul-dec. hónapokra eső elöfizetési fölösleget,
[szerkesztői feloldás]
szerencsém van idezárva köszönettel visszaküldeni
– A Vegyes rovat nyitó írása: „A t. cz. előfizetőkhöz. Körülményeim úgy alakultak, hogy a Koszorú szerkesztésére elegendő időt és gondot többé nem fordíthatván, e lapot a jelen félév lefolytával meg kell szüntetnem. E szerint juliusra már nem fogadhatok el előfizetést. Az egész éves, s átalában minden, júniuson túlterjedő előfizetések fölösleg részei, valamint a julius-decemberre már beküldött előfizetések, az illető nevekre s helyekre czimezve, készpénzben és bérmentetlenül, junius 1 ső napján mind postára tétettek. Ha valaki a maga illetményét a rendes posta idő alatt meg nem kapná, méltóztassék azonnal reclamálni, hogy én is a postán utána nézhessek; különben az elkésett reclamatiókat csak annyiban vehetem tekintetbe, a mennyiben magam a postahivatal részéről még kárpótlást nyerhetek. Fogadják minden rendü t. előfizetőim az eddigi pártolásért forró köszönetemet.
Pest
Budapest
en, jún. 3-kán, 1865.
Arany János
Arany János
a Koszorú szerkesztője és kiadója.” ( Ko 1865. 23. sz. jún. 4. 550.; AJÖM XII. 340.)
AJ
Arany János
„az egész éves előfizetőknek (ilyen volt vagy száz) minden egyéb kárpótlás ajánlgatása nélkűl, sőt mielőtt magában a lapban, ennek megszűntét nyilvánosan jelentette volna, már junius 5-én
 [!]
[sic!]
visszaküldte a félévre előre fizetett összeget; egytől-egyig valamennyit, sajátkezűleg írt, rövid levélke kiséretében, postán, bérmentve.” ( AJÉ 157.)
 
  Tisztelettel  
 
Pest
Budapest
, jun. 1. 1865  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  szerkesztő.