Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – EMICH GUSZTÁVNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. június 4.
 
  Tisztelt Kiadó Úr!  
  Mint a Koszorú mai számában hirdetve olvasható:
n
Jegyzet
Mint a Koszorú mai számában hirdetve olvasható
– l. az 1972. sz. levél jegyzeténél
e lapot június végével megszűntetem.  
  Bárha ily esetben előleges felmondásra nincs szükség, mert szerződésünk, illető pontja szerint, magától megszűnik: mindaz által kivántam tudatni
t.
Szerkesztői feloldás: tisztelt
Kiadó úrral, nehogy nagyobb megrendelések (papir stb.) által károsodni találjon.  
  Egyszersmind köszönöm az eddigi pontos eljárást, s szabad legyen kifejezni reményemet, hogy netaláni új vállalkozás esetére a nyomda és kiadó hivatal részéről ugyanazon szives figyelemben fogok részesűlni.  
  Maradván tisztelettel  
  T. Kiadó Úrnak  
  kész jóakarója  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 
Pest
Budapest
, jun. 4. 1865.  
 

Megjegyzések:

A PIM 1972-ben vette meg a levelet özv. Fórizs Tibornétól. ( Rigó 1975. 228.)