Aranysárkány fejléc kép
 
SZEMERE MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1865. június
 
 
Jancsi
Arany János
m! Míg haza bocsátanad ezrededet, e kislegény itt, hadd rukkoljon be; – ha kesőn
 [!]
[sic!]
találna már menni, se baj.
n
Jegyzet
ha kesőn
 [!]
[sic!]
találna már menni, se baj
– A vers már nem jelenhetett meg a Ko-ban.
 
  hüved  
 
Szemere
Szemere Miklós
.  
 
A lyánykához  
 
  Ne higyjetek a’ poeta
  Mindenik szavának.
  Csak kínjában rebeg ajka
  Olykor az árvának!
  Azt vélitek, mit meg dallott
  Egy szálig betellet?
  Hányszor dall víg lakomáról,
  Barna kenyér mellett!
 
 
  Tengeren túl röpked lelke,
  De, nyügözve lába;
  Képzelete paripáján
  Nyargal a’ csatába;
  Légi tünde várat alkot,
  S bedőlt a’ kunyhója;
  Bűvöshangról
[szerkesztői feloldás]
a lapszélen besz.
[törölt]
« Varázshangról »
beszéll, s ott
  künn,
  Kelepel a’ gólya.
 
 
  Szegény fiú! a fenyt,
 [!]
[sic!]
kincset
  Rossz kabátban zengi;
  Vendégről szóll, bár kilincsét
  Nem zörgeti senki;
 
Meg énekli
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Megénekli
kedvesét is,
  Bár szinét se látta,
  Hű barátját, –
[törölt]
« pedig alig »
holott alig
  Van egy hü barátja.
 
 
  Dalól
 [!]
[sic!]
varázsillatról is
  Sokszor dall felőle,
  Pedig sürü labodával
  Udvara benőve;
  S a’ borostyán lombról a dalt
  Addig, addig fújja,
  Mig halálra sebzi lelkét,
  Toviskoszorúja.
 [!]
[sic!]
 
 
 
Szemere Miklós
Szemere Miklós
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 608.)