Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TÓTH LŐRINCNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. július 9.
 
  Kedves
Lenczi
Tóth Lőrinc
m!  
  A mostani gyász eset alkalmából
n
Jegyzet
A mostani gyász eset alkalmából
Bugát Pál hunyt el aznapra virradó éjjel; temetése: júl. 10. ( AJÖM XIV. 70. sz. 73–74., 623.). Ez volt
AJ
Arany János
megválasztása óta az első eset, amikor neki kellett gondoskodni a temetés megszervezéséről.
egy kérdést bátorkodom intézni hozzád. Közelebbi egy pár temetésen úgy tapasztaltam, hogy az Akadémia fáklyákról gondoskodott tagjai számára: hanem azok kivételes esetek is lehettek. Légy szíves e részben bővebb tapasztalásoddal segítségemre jönni: szükséges-e a jelen esetben ily gondoskodás, s hogy fizetie az Akadémia
e
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: a
költséget minden halál esetben? Elvárom egy pár sor tudósításodat, ha lehet azonnal.  
  Ha fáklyákról csakugyan gondoskodnunk kell: miután ma a boltok úgy is zárvák, azt hiszem nem lesz késő, ha én reggel 8 óra tájban megjelenek a hivatalban, és tanácsoddal élve, ezt a kelléket beszerezzük. Ha ellenben rögtöni intézkedés szüksége forogna fenn, légy szives e részben is kitanítani, s én még ma ott leszek (noha bekötött füllel.)  
  Fogadd szives üdvözletemet  
 
Pest
Budapest
, jul. 9. 1865.  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
  NB
n
Jegyzet
NB
– nota bene: jól jegyezd meg (lat.)
A temetés holnap d.u. félhatkor  
 

Megjegyzések:

Idegen kéz másolata. A levél Szörényi László tulajdonában van. „A Nagyidai Czigányok első kiadásának borítéklapja mögé ragasztották keresztben kettéhajtva. A borítéklapon Csóri vajda álmát ábrázoló karikatúra látható”. ( Szörényi 1973. 455.)
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
(1814–1903): 1836-tól az Akadémia levelező, 1858-tól rendes tagja, 1853-tól az intézet pénztárnoka; a Kisfaludy Társaság titkára, majd 1837-től jegyzője; 1865 és 1868 között Fehér megye országgyűlési képviselője. E korszakból való műve: A párbaj (
Pest
Budapest
, 1865). L. AJÖM XV. 913., XVI. 1221. és XVII. 740.