Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1865. július 15.
 
  Kedves barátom!  
  Régen készűlők
 [!]
[sic!]
irni, de mindig elmaradt. Oka: mert nem tudok mit írni, érdekest és örvendetest legalább nem, kellemetlenséggel pedig minek kínozza az ember felebarátját és barátját!? Ha előttem valaki, minden levelében panaszszal állana elő, mint én (nektek irván) szoktam: részemről azt a valakit olyan pityergő vén anyónak tartanám, kinek szüntelen való jajveszékelésére nem méltó hallgatni. Ezt ti is tehetitek s nem veszem rosz néven. Annyi igaz: hogy már rég óta comicussá vált ez a mi állapotunk,
mely
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: melyen
magam is gyakran felkaczagok, olyanformán mint az egyszeri fazekas, mikor feldőlt.
n
Jegyzet
felkaczagok, olyanformán mint az egyszeri fazekas, mikor feldőlt
– Talán a János vitéz XIX. részében szereplő fazekas.
A lefolyt évekről nem
is
Beszúrás
b
Beszúrás
eszélek, csak azt említem: hogy october óta, feleségemnek egy percze se volt
[törölt]
« f »
b
Beszúrás
aj és fájdalom nélkűl s hogy magam majus 7 én állottam utószor a szószéken, azóta nem szolgálhatok mellbajom miatt.
n
Jegyzet
mellbajom miatt
AJ
Arany János
a levelet megmutathatta
Pákh Albert
Pákh Albert
nek, a VU szerkesztőjének (esetleg
Tompa
Tompa Mihály
egy elveszett levelében tájékoztathatta), aki a Szerkesztői mondanivaló rovatban szól aggodalmáról: „Hanva vagy Miskolcz. Megilletődéssel olvastuk a sorokat, arra a ’mellbajra’ még álmunkban sem mertünk volna gondolni. Adjon az ég teljes sikert a megkezdett fürdőben. Itt különben semmi baj; s a barátság és türelem szépen megférnek egymás mellett.” ( VU 1865. 30. sz. júl. 23. 377.) Ez az üzenet megnyugtatóan hathatott
Tompá
Tompa Mihály
ra, aki korábban
AJ
Arany János
-nak aggodalmát fejezte ki
Pákh
Pákh Albert
megszolgálatlan előlege miatt (l. az 1898. és 1964.XVIII.1964 sz. levelet).
Nem elég volt szememre elnyomorodni, most még a mellem is…! furcsa historia ez, kivált papra nézve. Fel kellene
Pest
Budapest
re orvoshoz, azután
valószinüleg
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: valószinűleg
fördőbe mennem, feleségemnek detto: de – no
n
Beszúrás
possumus
!
n
Jegyzet
non possumus
– nem vagyunk rá képesek, nem bírunk (lat.)
Most mégis néhány napig Miskolczon szándékozom gőzfördöt használni;
n
Jegyzet
Most mégis néhány napig Miskolczon szándékozom gőzfördöt használni
– vesd össze 1988.
gondolom jo
 [!]
[sic!]
lesz mert e hév napokban vettem észre: hogy sokat javultam.  
  Az asszony mareggel,
 [!]
[sic!]
szobámban függö arczképedet törölvén: kérdé tőlem, vagy inkább magától: hát Aranyékat látjuk-e még valaha?
n
Jegyzet
hát Aranyékat látjuk-e még valaha
Tompa
Tompa Mihály
1865. szept. első két hetében
Pest
Budapest
re utazott gyógykezeltetni magát, és ezalatt Aranyéknál lakott.
nem tudtam rá mit felelni.  
  Hát ti hogy’ vagytok? fiatok, lányotok, magatok? Nehéz-e az uj hivatal? Vesződik-e még a kedves komamasszony
 [!]
[sic!]
régi bajával?
László
Arany László
, végez-e már? Bizony gyalázatos ez az élet! nem képes az ember
[törölt]
« t »
évekig megtekinteni egymást!  
  A Koszorú csakugyan megszűnt. Czudarság biz a’! de virágzik a – családi kör!
n
Jegyzet
de virágzik a – családi kör
– Többértelmű utalás: egyrészt vonatkozhat arra, hogy talán
AJ
Arany János
több időt tölthet szerettei körében, illetve gyermekei boldogulása szépen fejlődik; esetleg arra, hogy
AJ
Arany János
valamivel több időt fordíthat a költészetre (vesd össze a Családi kör).
Tompa
Tompa Mihály
ugyanakkor keményen bírálja a magyar olvasóközönséget, mert míg a Ko képtelen volt életben maradni, addig a jóval kisebb beccsel bíró CsalKör (szépirodalmi és divatlap 1860–1880 között; szerkesztője
Emilia
Szegfi Mórné Kánya Emilia
, Szegfi Mórné Kánya Emilia) továbbra is nagy népszerűségnek örvendett a publikum előtt.
 
  Keserves levelemet nem nyujtom hosszúra
[törölt]
« ; »
,
Beszúrás
sőt nem is írok addig: mig jót, örvendetest nem irhatok. Remeljünk,
 [!]
[sic!]
– minden változó a nap alatt, csak egy nem: régi barátságunk melylyel most is tiszta szívből ölelünk benneteket, s jot
 [!]
[sic!]
kivánunk mindnyájotoknak.  
  Hanva julius 15. 1865  
  igaz barátod  
 
Tompamihály
Szerkesztői feloldás:
Tompa mihály
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 663.)