Aranysárkány fejléc kép
 
SZILÁGYI ISTVÁN – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Máramarossziget, 1865. július 25.
 
  Kedves barátom,  
  Épen most veszem
NagyIván
Szerkesztői feloldás:
Nagy Iván
Nagy Iván
levelét, melyben irja, hogy az a két apróság, melyeket egykor az ő Értesitője
n
Jegyzet
az ő Értesitője
– Feltehetőleg
Nagy Iván
Nagy Iván
Magyar Tudományos Értekező c., egy évig, 1862-ben működő folyóiratáról van szó (erre utal
Szilágyi
Szilágyi István
ez év aug. 16-i levelében (1992.): „az a pár czikkecske,
[szerkesztői feloldás]
a mi egyébiránt eredetileg az ő folyóiratának volt készülve, de onnan kimaradt”). Esetleg
Nagy Iván
Nagy Iván
Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal c. vállalkozására vonatkozhat, amelyben többször is történik hivatkozás
Szilágyi István
Szilágyi István
kutatásaira (pl. a Verbőczy családnál, i. m. IX. köt. 145.).
számára irtam volt, s melyeket az Akademiák
 [!]
[sic!]
felolvasott volt,
n
Jegyzet
melyeket az Akademiák
 [!]
[sic!]
felolvasott volt
– Az Akadémia filozófiai, törvény- és történettudományi osztályának 1865. máj. 22-i ülésén
Nagy Iván
Nagy Iván
két kisebb értekezést olvasott fel
Szilágyi
Szilágyi István
tól: az egyik
Werbőczy István
Werbőczi István
harmadik feleségére vonatkozott, a másik pedig a Drágfi család történetére.
az Akad. Értesitőbe Akadémiai Értesitőbe fogják felvenni.
n
Jegyzet
az Akad. Értesitőbe fogják felvenni
Szilágyi
Szilágyi István
az 1865. aug. 16-i levelében javítás végett visszakérte (l. 1992.), végül nem jelent meg.
 
  Miután én csak a legigazabbakat szeretem közrebocsátani, vagy legalább a legvalóbb combinatiókat, minthogy azóta Verbőczy feleségeire nézve újabb adataim vannak: szivesen kérlek, ezt a czikkecskét utasitsd vissza hozzám, hogy mássá tehessem egy részét.
n
Jegyzet
minthogy azóta Verbőczy feleségeire nézve újabb adataim vannak: szivesen kérlek, ezt a czikkecskét utasitsd vissza hozzám, hogy mássá tehessem egy részét
AJ
Arany János
már jún. 3-án Wenzel Gusztávhoz küldte azt bírálatra ( AJÖM XIV. 666. regesta), majd júl. 28-i levelében kérte vissza. (Ugyanott 669.)
Igy, a mint most van, nem szeretném adva látni.  
  Olvastam, hogy a palotamegnyitás és a nagy gyülés augusztusról csakugyan elmaradt.
n
Jegyzet
a palotamegnyitás és a nagy gyülés augusztusról csakugyan elmaradt
– A nagygyűlésre 1865. dec. 7. és 10. között, az avatásra dec. 11-én került sor. L. 1981.
Én legfeljebb annyit láttam magamra nézve jobbnak
az
Beszúrás
augusztust , mert akkor vakáczióm lévén, felrándulhattam volna. Most ennek már alkalmasint elkell
 [!]
[sic!]
maradni. Októberben már sok a dolog.  
  Sajnálom, hogy a Koszoruval, jobb ideig bár, felhagytál: de érte
[törölt]
« m »
lek
Beszúrás
. Engem a sors szinte
n
Jegyzet
szinte
– szintén
szerkesztővé tevén
n
Jegyzet
szinte szerkesztővé tevén
Szilágyi
Szilágyi István
1865. ápr. 5-től egészen 1883-ig a Máramaros c. politikai hetilap szerkesztője lett.
akaratom ellen is: látom, hogy egy embernek egy –
gel
Szerkesztői feloldás: seggel
két nyerget ülni egyszerre bajos. Nem is híszem, hogy soká vigyem. Nagyon zaklatott állapot ez igy.  
  Örömmel olvastam, hogy
Laczi
Arany László
Shakspeart
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
t
adott.
n
Jegyzet
Laczi
Arany László
Shakspeart
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
t
adott
Arany László
Arany László
fordításában A két verónai ifjú jelent meg a Shakespeare-kiadás 5. kötetében (1865).
Benne van az irodalomban, s az
Arany
Arany János
név nem fog kiesni belőle soha. Gratulálok apai örömeidnek; azok az enyé
[törölt]
« m »
im
Beszúrás
is.  
  Kedves nődet igen nagyon tisztelve, s magamat s enyéimet szeretetedbe mind végig ajánlva vagyok  
 
igazhived
Szerkesztői feloldás: igaz hived
 
 
Szilágyi
Szilágyi István
 
 
Sziget
Máramarossziget
, jul. 25. 1865.  
  n͞b.
n
Jegyzet
nb
– nota bene: jól jegyezd meg (lat.)
A mi iskolánk még sem kapta a minap utalványozott
akad.
Szerkesztői feloldás: akadémiai
ajándék könyveket.
n
Jegyzet
utalványozott
akad.
Szerkesztői feloldás: akadémiai
ajándék könyveket
– Erre nem maradt fönn adat; a kolozsvári főiskola 1865. nov. közepén jelezte a küldemények megérkeztét (vesd össze 2017.).
Vajon hol akadt meg?