Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZÉL KÁLMÁNNÉ ARANY JULISKÁNAK
Pest
Budapest
, 1865. július 27.
 
 
[szerkesztői feloldás]
hogy a létező, létezett és létezhető, vagy képzelhető nevek közül melyik legyen az én kis unokám
n
Jegyzet
melyik legyen az én kis unokám
Juliska
Arany Juliska
kislánya júl. 24-én született meg, de nem tudtak dönteni a Margit, Aranka vagy Ilona nevek közül; ezért kérték
AJ
Arany János
tanácsát ( Mikesy 1964. 201.).
„jegye”?  
  Férfi nevet semmi esetre ne adjatok neki, azaz ne olyat, ami, ha akarom férfi, ha akarom nő. Ne cseréljük fel a szerepeket. Guszti, Pepi, Marci stb. ne legyen.  
  Ha valaha csak egy oly nő-jellemet rajzoltam volna, mint a szegény
Shakespeare
Shakespeare, William
költött egynéhányat: a poétai hiúság most arra ösztönözne, hogy valamelyik elmeszüleményem nevét hozzam ajánlatba. De mi van nekem efféléből szóra érdemes? Rákhel csak nem lesz, se Szőke Panni, még Klára vagy Cicelle vagy Ágnes se. De ha már kész volna az a munkám, amelyről nem tudom, kész lesz-e valaha:
n
Jegyzet
ha már kész volna az a munkám
– A Toldi szerelme 1863 és 1879 között készült el.
AJ
Arany János
– az addigi címet (Daliás idők) megváltoztatva – 1863 őszétől fogott annak kidolgozásába és eljutott az V. fejezet 84. énekéig. Három évi szünet után, 1867 tavaszán folytatta a munkát ( AJÖM V. 460).
(ily szempontból) ajánlanám a
Piroska
Szél Piroska
nevet;
n
Jegyzet
(ily szempontból) ajánlanám a
Piroska
Arany Piroska
nevet
– L. a Toldi szerelme VI. énekének 1–6. strófáját.
régi is új is, szépen és jól is hangzanék, akár trochaeus versben: Szél Piroska.  
  Ennyit a regényes oldalról.  
  A családi vonalon én a magam részéről keveset mondhatok. Ameddig, ez ágon, a családfát felvihetni: azt hiszem, minden nő Sára volt. De bár ez az angoloknál igen előkelő név, nálunk nem tartozik a kapósak közé.  
  Végre a nemzeti oldalát tekintve a dolognak, hát bizony nem sok van miben válogatni. S a létezők sem több joggal magyarok, mint akármelyik. Sarolta – Charlotte, Hedviga – Adwiga, Edna – Jennena, Erzsébet, Mária, Ágnes etc. Csak egy nincs, melyről be lehetne bizonyítani, hogy Ázsiából hozták, kivéve a kétes kiejtésű Emesut.  
  Hanem hát a ti dolgotok ez. Akárki lesz: mi szeretni fogjuk.
n
Jegyzet
Hanem hát a ti dolgotok ez
– Az újszülött végül a
Piroska
Arany Piroska
nevet kapta.
De
Juliska
Arany Juliska
, te vigyázz magadra
[szerkesztői feloldás]
 
 

Megjegyzések:

1945-ben,
Voinovich
Voinovich Géza
Ménesi úti villáját ért bombatalálat során semmisült meg.