Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – GYŐRY SÁNDORNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. augusztus 14.
 
  396–1865.  
 
Győry
Győry Sándor
 
  Tekintetes Úr!  
  Dr. Jurányi Lajos Jénából sürgetős levélben felszólít engem, miben van már munkája nyomtatása,
n
Jegyzet
miben van már munkája nyomtatása
– vesd össze az 1931. és 1939. sz. levelek szövegével és jegyzetével
hogy az ábrák itt készülnek-e hozzá, egyszersmind a tiszteletdíjat is említésbe hozza. Kérem, méltóztassék engem az ügy állásáról pár sorral értesítni, mert
Jurányi
Jurányi Lajos
úr később eltávozik
[szerkesztői feloldás]
a lapszélére írva besz
Jénából, s így hamar kell válaszolnom. Ha a munka már ki van nyomva, talán a
tiszt.
Szerkesztői feloldás: tisztelet
díjat meg lehetene küldeni: méltóztassék tudatni ez esetben, hány ív, s a rajzokkal együtt mennyi számítható neki?
[szerkesztői feloldás]
Az utolsó mondat („Ha a munka … számítható neki?”) utólagos besz. a lap szélén
 
  Tisztelettel  
 
Pest
Budapest
, aug. 14. 1865.  
  Tek –  
  alázatos
[szerkesztői feloldás]
szolgája
Arany János
Arany János
titoknokszolgája
 
 

Megjegyzések:

idegen kezű fogalmazvány