Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZÁSZ KÁROLYNAK
Pest
Budapest
, aug. 26. 1865.
 
  Ne bolondozz,
Károly
Szász Károly
! Én saját beléegyezésed után neveztettelek ki birálónak: miért nem mondtad akkor, hogy nem lehetsz? Könnyü azt mondani, hogy nevezzünk más birálót: de ki nevez most? Oct. 9-éig nincs nyelvosztályi űlés: akkorra pedig hihetően a nagy gyűlés is meg lesz – vagy ha nem ís, annyi idő bizonyosan nem marad, hogy még más biráló elolvashassa. Mert ki van mondva, hogy a mely pályamunkák birálata a nagy gyűlésig kész lehet: azok
sorsa
Beszúrás
eldöntetik az idei nagy gyülésen. A nemzetgazdasági pályaművek roppant foliánsok, későbben is jöttek be: még is úgy iparkodnak a birálók, hogy készen lehessenek vele: bizony furcsa lesz, ha ez a hitvány 6,
N
Beszúrás
ádasdy-rigmus
n
Jegyzet
Nádasdy-rigmus
– a Nádasdy-alapítvány pályázatáról l. az 1442. levél jegyzetét
elmarad a te makranczosságod miatt! Most hiába igyekszel leveledben a titoknokra kenni (hogy t. i. rövid határidőt szabott): a határidő (aug
[szerkesztői feloldás]
.
10–sept. 1.) elég hosszú, aztán meg az csak pro forma
n
Jegyzet
pro forma
– formálisan, forma szerint (lat.)
van, miután akár egész septemberben megtarthattad volna, nem levén hátra több biráló. Egyébiránt sem érnek azok semmit, én ugyan nem olvastam, kivéve egyet
[törölt]
« M »
melyet
Fábián
Fábián Gábor
n
Jegyzet
Fábián
Fábián Gábor
Fábián Gábor
Fábián Gábor
(1795–1877): ügyvéd, író és műfordító; 1832-től az Akadémiai lev. tagja
égig magasztal: de ha a többi annál roszabb: úgy igen roszak.
n
Jegyzet
Fábián
Fábián Gábor
égig magasztal: de ha a többi annál roszabb: úgy igen roszak
– vesd össze az 1988. levél jegyzetét
Gondold meg magadat,
Károly
Szász Károly
, és kérd vissza: hiszen megdicsérheted annak az úri embernek a termetét, s azért mégis visszavetheted a művet.  
  Szives üdvözlettel  
  barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 607.) Válasz
Szász Károly
Szász Károly
1865. aug. 21-i levelére (1993.)