Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1865. augusztus 27.
 
  Kedves barátom!  
  Négy hónapja már, hogy itthon és nem itthon orvosoltatom magamat minden süker nélkül. Naponként roszabbúl vagyok.  
  Ebben a nyomorúságban mégis lesz egy örömem: meglátlak benneteket. Mert határozott szándokom Septmber
 [!]
[sic!]
legelsö napjaiban
Pest
Budapest
re menni.
n
Jegyzet
Septmber
 [!]
[sic!]
legelsö napjaiban
Pest
Budapest
re menni
Tompa
Tompa Mihály
szept. első két hetét Aranyéknál megszállva,
Pest
Budapest
en töltötte.
Ezzel még tartozom magamnak; a többi aztán az Isten dolga.  
  Nem tudom: hol laktok? melyik vendéglő vagy omnibus-állomás
n
Jegyzet
omnibus
– lóvontatású, fedett, néha emeletes, társas bérkocsi (fr., né.)
van hozzátok legközelebb? hogy j
u
Beszúrás
thatok szállástokra legczélszerűbben? Ezekröl értesíts pár sorban.
TompaMihálynak
Szerkesztői feloldás:
Tompa Mihály
Tompa Mihály
nak
. Váczon. post. rest.
n
Jegyzet
post. rest.
– poste restante (fr.): postán maradó küldemény, amelyet ott vehet át címzettje
 
  A kedves komámasszony szives levelére majd én viszem meg személyesen a választ.  
  Addig is Isten veletek!  
  Hanva, a͞u͞g. 27. 1865  
  szerető barátod  
 
Tompam
Szerkesztői feloldás:
Tompa m
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 663.)