Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, sept. 6. 1865.
 
  Kedves öcsém!  
  Vettem soraidat a 48 ft. kamattal és a nyilatkozványnyal együtt, mely utóbbit, aláirva, sietek ezennel visszaküldeni. A „coram”
n
Jegyzet
„coram”
– coramisatio: előttemezés (lat.); hatósági igazolás, mely szerint az iraton szereplő aláírás hiteles
ellen, azt hiszem, nem lesz kifogásod, noha csak egy – de fölér az kettővel.  
  Ha e látogatás közbe nem jő,
n
Jegyzet
Ha e látogatás közbe nem jő
Tompa
Tompa Mihály
látogatására utal
azóta valószinűleg ott volnánk: de már most nem tudom. Lehet, hogy az idő is már annyira elsavanyodik, hogy nem vihetem azt a még mindig beteges asszonyt. Aztán meg zsenírozva is vagyok
n
Jegyzet
zsenírozva is vagyok
– kényelmetlenül, feszélyezve érzi magát (fr., né.)
épen most (az az mikorra épen az
ország gyűlés
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: országgyűlés
kihirdetését várjuk
n
Jegyzet
az országgyűlés kihirdetését várjuk
– A várt rendelkezés szept. 17-én történt meg, az országgyűlés decemberben ült össze.
) odamenni. Ha a jövő hétről elmarad, akkor elmarad az 10 idénről.  
 
Geyer
Geyer Rudolf
rel okosan cselekedtél. Hisz én is sajnálom háborgatni: de félek, minél tovább húzza, annál nehezebben fizet. És jövőmre nézve sok függ azon meggyözödéstől:
 [!]
[sic!]
hogy e föld jövedelme biztosnak tekinthető. M
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
rt csak igy építhetem szalontai terveimet.
Bodoky
Bodoky Károly
levele,
n
Jegyzet
Bodoky
Bodoky Károly
levele
– vesd össze az 1982. sz. levéllel
melyet ezennel vissza
z
Beszúrás
árok, e részben nyugtatólag hatott rám: de a megnyugvást nagyon elősegítné
Geyer
Geyer Rudolf
pontossága, azaz, hogy ő is boldogul, én is.  
 
Fleischl
Fleischl Dániel
, mióta irtam volt zaklatását
Kralovánszky
Kralovánszky István
val,
n
Jegyzet
Fleischl
Fleischl Dániel
, mióta irtam volt zaklatását
Kralovánszky
Kralovánszky István
val
– l. az 1894. sz. levelet
nem alkalmatlankodik; soha se láttam azóta. Köszönöm tanácsodat, a szerint bánok vele. De ha föl nem veszi? Már előre restelem a törvényes procedurát; annyival inkább, mert magam járatlan vagyok a formalitásban, és nem tudom kit avassak be ez ügybe itt, melyről még legjobb barátim sem tudnak semmit. Szükség esetére, ugy gondolom,
Görgei
Görgey István
t
n
Jegyzet
Görgeit
Görgey István
Görgey István (1825–1912): Görgey Artúr öccse, az ötvenes évek elejétől ügyvéd
Pest-Budán
Budapest
, majd az 1870-es évektől királyi közjegyző
lesz legjobb felszólítni: ő igen solid ember s irántam jó indulatú.  
  A múlt hetekben körülnézve, vagyis körülszámítva magamat: úgy találtam, hogy (
ha valami
Szerkesztői feloldás: havalami
 [!]
[sic!]
non putarem
n
Jegyzet
non putarem
– váratlan dolog (lat.)
közbe nem jö) a
jövö
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: jövő
nyáron épithetnék egy kis hajlékot. Ezt tudva, bánom, hogy nem ragaszkodtam a Miklósi telekhez jobban, 600-ig legalább.
n
Jegyzet
bánom, hogy nem ragaszkodtam a Miklósi telekhez jobban, 600-ig legalább
– vesd össze 1984.
Olyat, – vagy alkalmast – nehezen kapni, félek. Azonban erről a télen ráérünk okoskodni.  
  Többet is irnék, de vendégem van.
n
Jegyzet
Többet is irnék, de vendégem van
Tompa Mihály
Tompa Mihály
Ő csak maga jött fel, orvosoltatni magát – a hypocondriából, – mert aranyere s ezzel kapcsolatos desperatiója
n
Jegyzet
desperatiója
– reményvesztettsége, kedvetlensége (lat.)
daczára, egészségesebb mint én. Nem tudom meddig marad; ha csak ugyan nem marad, úgy talán nem sokára látjuk egymást.  
 
Juliská
Arany Juliska
ékról nem irsz: remélem tűrhetően vannak. Csókolom őket. Ti pedig fogadjátok rokoni legszívesb üdvözlés
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
met.  
  szerető bátyád  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János