Aranysárkány fejléc kép
 
GYULAI PÁL – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1865–1870 között
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1865-1870 között
Sáfrán Györgyi
Sáfrán Györgyi
feltevése szerint a levél (feltehetőleg Bánffy Endre életkora alapján) 1865 szeptemberében íródott.
 
  Kedves barátom!  
  E levelem átadója báró Bánffy Endre,
n
Jegyzet
báró Bánffy Endre
– (1847–1874): a Bánffy család bárói ágának tagja, Bánffy János (1810–1873) főispán és
Wesselényi Jozefa
Bánffy Jánosné Wesselényi Jozefa
egyik gyermeke
[törölt]
« ki »
hajdani tanitványom, ki Berlinbe megy az egyetemre, azonban egy pár napot
Pest
Budapest
en mulat, s megnezegeli
 [!]
[sic!]
Pest
Budapest
nevezetességeit. Ma épen az akadémiát akarja megtekinteni, azért kérlek valamelyik szolgával
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
mutattasd meg neki.  
  Az ég áldjon! Bocsásd meg, hogy dolgaidat ily kéresekkel
 [!]
[sic!]
is tetézem  
  barátod  
 
Gyulai Pál
Gyulai Pál
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 596.)