Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1865. szeptember 27.
 
  Kedves barátim!  
  Hazaérkeztem. Úgy vagyok a hogy voltam. De azért emlékezzetek sept. 13 ára .
n
Jegyzet
emlékezzetek sept. 13 ára
AJ
Arany János
1865. okt. 2-án kelt válasza (2006.) szerint egy év múlva újabb találkozást terveztek.
A 40 forintot,
n
Jegyzet
40 forintot
Tompa
Tompa Mihály
küldeménye feltehetőleg pesti költségeinek kiegyenlítése volt.
– melyet idezárva küldök – igen köszönöm, valamint, söt méginkább b
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
ráti szíves látástokat. Isten áldjon meg benneteket egészséggel s minden jóval. Hanva, mint fentebb  
  szeretö barátoto
[törölt]
« d »
k
Beszúrás
 
 
T.M
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 663.)
Tompa Mihályné
Tompa Mihályné Soldos Emilia
levele: Kedves Szeretett
Julim
Arany Jánosné Ercsey Julianna
! Migyár
 [!]
[sic!]
az első napokban akartam írni; a mint férjem megérkezzet;
 [!]
[sic!]
meg köszönni jóságtokat, oly igen szívesen láttátok az én
Miská
Tompa Mihály
mat; és még mást is; becses kűldeményedett.
 [!]
[sic!]
Lelkem; ollyan igen kedves lesz az nekem, mindég igen jó érzés lesz használni azt tudva, hogy a te Kedves jó szíved kűldte azt nekem mennyivel jöbb
 [!]
[sic!]
vagy te, mint én, énnem
 [!]
[sic!]
kűldtem neked sem mit
 [!]
[sic!]
jó Kedvesem; de hát én nem is
kűlhettem
Szerkesztői feloldás: kűldhettem
, mert az én
Miská
Tompa Mihály
m menetele olyan véletlen volt, az utólsó perczig hihetetlen. Kedves szeretet
 [!]
[sic!]
lelkem, képzelheted mennyit kellet
 [!]
[sic!]
Miská
Tompa Mihály
m nak
 [!]
[sic!]
beszelni rólatok nekem, mindent sokat, beszélt is ő nekem rólatok szívesen, s mondta, hogy tik még mindég azok a jó áldott lelkek vagytok a kík voltatok; hid
 [!]
[sic!]
el oly véghetetlen jól eset
 [!]
[sic!]
lelkemnek rólatok annyit tudni, és úgy fájt is, hogy nem lehetek veletek: Kedves lelkem te is sokat szenvedtél; de hálá
 [!]
[sic!]
istennek hogy már csak jobban vagy: Hát én úgy vagyok hogy többet roszúl mint jól, félek a téltől, előre. Az én
Miská
Tompa Mihály
m ha jobban nem is, de mégis legaláb
 [!]
[sic!]
nyugottabb
 [!]
[sic!]
s így könyebben tűri a baját tudva hogy semmi veszéjes
 [!]
[sic!]
baja nincs, nagyon aggasztot
 [!]
[sic!]
aza gondolat hogy mellbajavan,
 [!]
[sic!]
Istennek hála
 [!]
[sic!]
hát csak nem az. Úgy hát azon kezdtem levelem hogy mindgyárt a kartam
 [!]
[sic!]
írni neked, de hát hogy miért nem írtam! azért, mert
Miská
Tompa Mihály
m nem hagyot
 [!]
[sic!]
azt mondta hogy majdha
 [!]
[sic!]
ő fog irni a Kedves komámnak hát akkor írjak én is, most hát még egyszer és mindig, fogadjátok hálás köszönetemet sok szívességtek ért
 [!]
[sic!]
Kedveseim, áldjon meg a jó Isten benneteket egész lelkemből kívánom, csókollak ezerszer mindnyáitokat
 [!]
[sic!]
igazán szerető barátnéd
Emília
Tompa Mihályné Soldos Emilia
Hanva szept. 27. 1865.