Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – A KISFALUDY TÁRSASÁGNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. október 7.
 
  Tisztelt Társaság!  
 
Shakspeare
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
Measure for Measure” czimü darabjának forditását
Greguss Ágos
Greguss Ágost
t által,
n
Jegyzet
Shakspeare
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
Measure for Measure” czimü darabjának forditását
Greguss Ágos
Greguss Ágost
t által
– A fordítás,
Szász Károly
Szász Károly
Antonius és Cleopatrájával együtt, a Shakespeare minden munkái c. sorozat 6. kötetében jelent meg (1866). A fordítás másik bírálója
Lévay József
Lévay József
.
Greguss
Greguss Ágost
fordítását az 1865. júl. 26-i ülésen mutatták be, a bírálatok felolvasása az okt. 25-i ülésen történt ( Bayer 1909. II. 282–283.).
a társaság kiadásába fölvehetőnek vélem.  
  Az ide mellékelt jegyzetekből
n
Jegyzet
ide mellékelt jegyzetekből
– l. AJÖM XIII. 381–396., 576–577.
némelyeket talán még használhatna a fordító.  
  Teljes tisztelettel  
  Pesten, october 7.-én
 [!]
[sic!]
1865  
  A tisztelt Társaságnak  
  alazatos
 [!]
[sic!]
szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János