Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. október 16.
 
  Kedves öcsém!  
 
Fleischl
Fleischl Dániel
épen most vala nálam, és egy telekkönyvi végzést mutatott, melyet állitólag nehány nappal ez előtt kapott meg, és a mely szerint Fleischl Dániel anthi 183 sz. birtokára 1864 nov 9-én 7554/1864 számú végzésben bekebeleztetik Geyer Rudolf Hétszázegynehány forint kincstári adossága, azon indokból, hogy erre nézve a vévő
 [!]
[sic!]
és eladó mindig solidárisan
n
Jegyzet
solidarisan
– közösen
köteleztetnek.  
  E szerint a rettegett baj megvan: most taníts, hogy legyünk benne okos.  
  Leveled várva, s téged ölelve maradtam  
  igaz rokonod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 
Pest
Budapest
, oct. 16. 1865.