Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – LONOVICS JÓZSEFNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. október 31.
 
  478/K.  
  Nagyméltóságu Érsek úr !  
  A
M. T.
Szerkesztői feloldás: M.agyar T.udományos
Akademiának folyó hó 30-án tartott űlésében elhatároztatván, hogy az akadémiai palota elhunyt építőjének néhai
Stűler
Stüler, Friedrich
n
Jegyzet
Stűler
Stüler, Friedrich
Friedrich Stüler
Stüler, Friedrich
(1800–1865), az akadémiai palota tervezője
berlini épitésznek a palota lépcsőzeti csarnokában felállítandó szobra latin felirattal láttassék el; ily felirat készítésére egy bizottságot nevezett ki; melynek
f.
Szerkesztői feloldás: folyó
évi november 2-án délelőtt 11 órakor az akadémiai épületben tartandó űlésére
n
Jegyzet
f.
Szerkesztői feloldás: folyó
évi november 2-án délelőtt 11 órakor az akadémiai épületben tartandó űlésére
– l. AJÖM XIV. 92., 93. 86–88.
Nagyméltóságodat, mint kinevezett
igazg.
Szerkesztői feloldás: igazg.atói
tagot, elnöki megbizás folytán alázattal fölkérem.
n
Jegyzet
Nagyméltóságodat, mint kinevezett
igazg.
Szerkesztői feloldás: igazgatói
tagot, elnöki megbizás folytán alázattal fölkérem
Lonovics
Lonovics József
nem jött el erre a megbeszélésre, amelyen
Eötvös József
Eötvös József
elnöklésével
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
,
Pauler Tivadar
Pauler Tivadar
, Télfy Iván és
AJ
Arany János
vett részt.
 
  Maradván teljes tisztelettel  
 
Pest
Budapest
, oct. 31. 1865.  
  Nagyméltóságodnak  
  alázatos szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  titoknok.  
 
nmgu
Szerkesztői feloldás: nagyméltóságu
Lonovics József Érsek úr ő
Exjának
Szerkesztői feloldás: Exellenciájának
 
 

Megjegyzések:

Lonovics József (1793–1867) érsek, egyházi író és akadémiai levelező tag. 1849. jan. 3-án tagja volt a
Windischgraetz
Windischgraetz, Alfred
et felkereső küldöttségnek; a szabadságharc után rövid fogságot követően, elveszítve csanádi püspöki és egri érseki rangját (főleg Bécsben) száműzetésben élt. 1860-ban tért vissza, ezután címzetes érsek, a hétszemélyes tábla elnöke lett. E korszakban megjelent műve: Néhány szó a ’La vie de Jesus’ czímű könyv fölött (Kalocsa, 1864).