Aranysárkány fejléc kép
 
KRIZA JÁNOS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Kolozsvár, 1865. november 12.
 
  Mélyen tísztelt Tekintetes Titkár Ur,  
  A Magyar Akademia által az Unitariusok kolosvári Collegiuma Könyvtárának küldött könyveket szives hálával köszönve, vételi elismervényül ím e lapot hivatalos aláirásunkkal ellátva ezennel visszaküldjük – méltóztassék a’ Tekintetes Titkár Ur a’ szokott módon intézkedni eziránt.  
  Lévén a legszivesb tisztelettel  
  Tekintetes Titkár Ur  
  alázatos szolgája  
  Unitárius
ppk
Szerkesztői feloldás: püspök
 
  Kolosvár Nov. 12. 1865.  
 

Megjegyzések:

Kriza János (1811–1875): unitárius püspök, a kolozsvári főiskola tanára; 1841-től az Akadémia levelező tagja, 1863-től a Kisfaludy Társaság tagja. E korszakban a Ko-ban ( Bethlen Anna 1863. 2. sz. jan. 11. 38–39.) és a FL-ban publikált; művei: Vadrózsák (Kolozsvár, 1863), Zsinati beszéd Szént-Gericzén (Kolozsvár, 1865), Egyházi beszéd és ima az abrudbányai templom felavatásakor (Kolozsvár, 1865).