Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – CSAPLÁR BENEDEKNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. november 17.
 
  Főtisztelendő Úr!  
  Az
akad.
Szerkesztői feloldás: akadémiai
nagy jutalmak rendjét
n
Jegyzet
Az
akad.
Szerkesztői feloldás: akadémiai
nagy jutalmak rendjét
– A megelőző hat év legjobb munkáját díjazták a hat akadémiai osztály évenként egymást követő sorrendjében: filozófiatudomány, törvénytudomány, nyelv- és széptudomány (1868-tól szétváltak), történettudomány, természettudomány, filozófia. 1865-re a matematika köréből történt a kiválasztás.
vizsgálva, lehetőnek tűnt fel nekem, hogy ámbár még eddig csak a
Math.
Szerkesztői feloldás: Mathematikai
nagyjutalom kiadásáról volt szó a közelebbi nagy gyűlésen, lehetséges, hogy a philosophiai is szóba jövend,
n
Jegyzet
a philosophiai is szóba jövend
– A filozófia köréből csak 1867-ben adták ki a nagyjutalmat.
miután az Ügyrend 92-ik pontja szerint az 1859-64 cyclus
t
Beszúrás
éri a jutalom, mely már letelt. Igaz ugyan, hogy valamint a tavalyi nagy gyűlés 1863-ra, úgy e mostani még 1864-re szólana; de miután ily későre haladt, meglehet e két év egybe foglaltatik. Miután a
math.
Szerkesztői feloldás: mathematikai
jutalomnál követett eljárásra, hogy t.i. az irók versenyműveik beküldésére felszólíttassanak,
n
Jegyzet
a
math.
Szerkesztői feloldás: mathematikai
jutalomnál követett eljárásra, hogy t.i. az irók versenyműveik beküldésére felszólíttassanak
– Ez meg is történt. Két mű megosztva nyerte el a nagyjutalmat: Petzval Ottó: Erő és géptan technikai intézetek, gyakorló mérnökök és magántanulók számára I–II. (
Pest
Budapest
, 1861–1862. Emich), és Vész János Ármin: A felsőbb mennyiségtan alapvonalai. I–II. (
Pest
Budapest
, 1861–1862. Emich). A bíráló bizottság tagjai: Petzval Ottó, Stoczek József, Győry Sándor és
Tomori Anasztáz
Tomori Anasztáz
voltak.
talán már idő sincs: annyi mindenesetre nem ártana, ha a
t.
Szerkesztői feloldás: tisztelt
osztály körűltekintene, hogy azon esetre, ha e jutalom csakugyan kiadatik, kész lehessen válaszával. Természetesen mind a fő, mind a mellék Marcibányi-jutalomra
n
Jegyzet
mind a mellék Marcibányi-jutalomra
– Ezt Weninger Vince Politikai, azaz felsőbb polgári és kereskedelmi számtan (
Pest
Budapest
, 1861, Ráth) c. műve nyerte.
tekintettel kellene lenni. Ennél fogva Főtisztelendő Urat, mint legrégibb rendes tagot az osztályban,
n
Jegyzet
mint legrégibb rendes tagot az osztályban
Csaplár
Csaplár Benedek
az Akadémia lev. tagja volt.
figyelmeztetni kivántam e lehetőségre.  
  Teljes tisztelettel  
 
Pest
Budapest
, nov. 17. 1865.  
  Főtisztelendő Úrnak  
  alázatos szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  titoknok.