Aranysárkány fejléc kép
 
EÖTVÖS JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
Szt.Tornyán
Szerkesztői feloldás:
SzentTornyá
Szentetornya
n
n
Jegyzet
Szt.Tornyán
Szerkesztői feloldás:
SzentTornyá
Szentetornya
n
– Ma Orosháza külterülete; itt volt
Eötvös
Eötvös József
nek földbirtoka.
[szerkesztői feloldás]
1865.
28/11  
  Tisztelt barátom!  
  Kérlek légy oly jó s adjál öcsémnek
n
Jegyzet
öcsémnek
Eötvös Dénesnek (1817–1878)
10 karzati jegyet.
n
Jegyzet
Kérlek légy oly jó s adjál öcsémnek 10 karzati jegyet
– Az 1865. dec. 11-i akadémiai nagygyűlésre, amely egyúttal az MTA palotájának felavatása is volt.
4 családomnak való, – a többieket már régen olyanoknak igértem kik ugy is a nagyobb aláirok
 [!]
[sic!]
közé tartozván, legalább ha általam elégitetnek ki nálad nem alkalmatlankodnak. Teljes csendben élek, s itt a pusztán külső lárma nem zavar de még nem tudok irni.
n
Jegyzet
Teljes csendben élek, s itt a pusztán külső lárma nem zavar de még nem tudok irni
Falk Miksá
Falk Miksa
nak küldött levelében írta
Eötvös
Eötvös József
: „Én 8 napot most itt a pusztán töltöttem, és
Szalay
Szalay László
emlékbeszédjét készítettem el.” ( EöJLev 227. 454.) Az emlékbeszéd 1865. dec. 11-én hangzott el.
Nem tudom, mi lesz belöllünk.
n
Jegyzet
Nem tudom, mi lesz belöllünk
– Az 1865. dec. 14-én megnyíló országgyűlés előtt
Eötvös
Eötvös József
a kiegyezés lehetőségeire célzott. Nov. 5-én írta
Charles de Montalembert
Montalembert, Charles de
grófnak: „Voltaképpen egy alkotmányozó nemzetgyűlés az, aminek eléje nézünk, azzal az egyedüli különbséggel, hogy (amennyire tudom) még egyetlen Constituante sem működött olyan körülmények között, amelyekben a királyi hatalom teljes erejét megőrizte és az őt megillető befolyást érvényesítette volna, és a mi viszonyaink között ez az, ami előnyös. Ha az összes viszonyok teljes átalakítása, amelynek egyúttal tartósan fenn kell maradnia, egyáltalán lehetséges, úgy erről csak olyan viszonyok között lehet szó, amilyenek között mi próbálkozunk vele. Hogy sikerül-e, az Isten kezében van.” (Ford. németből; EöJLev 225. 453.)
 [!]
[sic!]
Ég áldjon meg 5-én estve
Pest
Budapest
en leszek.  
  hived  
 
Eötvös
Eötvös József
 
 

Megjegyzések:

A 4. lapon vörös, címeres viaszpecsét.