Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – POMPÉRY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. december 2.
 
  557/K.  
  Tekintetes Úr!  
  Az
[törölt]
« i »
I
Beszúrás
gazgató Tanács és Akadémia tagjaiból alakúlt Bizottság, mely a közűlési
űnnepély
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ünnepély
teendőivel fel van ruházva,
f.
Szerkesztői feloldás: folyó
1én tartott űlésében, mint az ٪
[szerkesztői feloldás]
A fordíts jellel [٪] megegyező jel a szövegben, illetve a bal margón.
alatti jegyzőkönyvi kivonatból kitetszik,
n
Jegyzet
jegyzőkönyvi kivonatból
– ismeretlen
Tekintetes Urat kéri fel a közűlés napján díszőrségűl felállítandó egyetemi ifjuság vezérletére kinevezett akademiai
kűldöttség
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: küldöttség
egyik tagjáúl.  
  Mely küldetésnek elfogadását kérve, tisztelettel maradok.  
 
Pest
Budapest
, dec. 2. ͞865  
  Tekintetes Úrnak  
  alázatos szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  titoknok.