Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – HORVÁTH CYRILLNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1865. december 4.
 
  Főtisztelendő Úr!  
  A közelgő nagy gyűlést
n
Jegyzet
A közelgő nagy gyűlést
1866. január 21.
megelőzőleg szükséges lévén az akadémiai Osztályhoz előtanácskozásra összehíni: szerencsém van Főtisztelendő urat mint a philosophiai Osztály legidősb rendes tagját ezennel fölkérni, hogy mint osztályelnök méltóztassék e tanácskozmány idejét kitűzni; mely véleményem szerint dec 6-án d. u. 5 órára volna teendő legalkalmasban.  
  Ki teljes tisztelettel maradok  
  Főtisztelendő Úrnak  
  alázatos szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  titoknok.