Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Szalonta
Nagyszalonta
, dec. 29. 1865.
 
  Kedves barátom!  
  Az én édes jó leányom, drága
Juliská
Arany Juliska
m nincs többé!
n
Jegyzet
Az én édes jó leányom, drága
Juliská
Arany Juliska
m nincs többé
– A Kapcsos könyvben, a Leányomhoz c. vers alatt olvasható bejegyzés szerint „Meghalt dec. 28-án, 1 óra 36 perczkor éjfél után” (MTAK Kt 510/8v).
Arany Juliska
Arany Juliska
haláltusáját bátyja,
Arany László
Arany László
írta le visszaemlékezésében (Piroska és édes anyja emlékéül): „az utolsó napon arcáról eltünt a korábbi bágyadtság,
[szerkesztői feloldás]
szeme fölragyogott, homlokát lelkesültség tette sugárzóvá
[szerkesztői feloldás]
Biztos öntudat látszatával
[szerkesztői feloldás]
beszélt nekünk a túlvilágról, melyet ő már szemeivel lát. ’Ne búsuljanak kedveseim, a lélek él, mi találkozni fogunk. – Én látom az utat, mely ama hazába visz.’ Sokáig beszélt vagy szavalt így, csengő, erős hangon.” ( Arany L. 1886.)
Huszonöt napi gyötrelmes betegség után – mely görcsös méh és hashártya gyuladáson kezdve
[törölt]
« »
typhosus lázban
végzödött
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: végződött
– tegnap, 28-án éjfélutáni fél
kettők
ö
[bizonytalan olvasat]
r
Szerkesztői feloldás: kettőkor
adta ki áldott lelkét. Temetése holnap délelőtt lesz. Kis árváját egészségben, de minő sorsnak hagyta itt! Oh barátom, ki hát boldog a’ földön!  
  Áldjon meg az isten, kedves jó lelkeim  
  igaz barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 666.)