Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1866. január 3.
 
  Kedves jó barátom!  
  Nem vagyok képes kifejezni: mily megdöbbentő s kínos hatással volt rövid de gyászos tudósitásod reánk,
n
Jegyzet
Nem vagyok képes kifejezni: mily megdöbbentő s kínos hatással volt rövid de gyászos tudósitásod reánk
AJ
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
t 1865. dec. 29-én arról értesítette
Nagyszalontá
Nagyszalonta
ról, hogy
Juliska
Arany Juliska
„tegnap, 28-án éjfélutáni fél kettőkor adta ki áldott lelkét”. ( AJÖM XVIII. 2029. 673. ) A betegség végének leírását lásd
Arany László
Arany László
: Piroska és édes anyja emlékéül. ALÖM I. 351–352.Gyulai Szabó Károlynak, 1866. jan. 2.: „Szegény
Arany Julcsa
Arany Juliska
dec. 28-án meghalt. Szegény
János
Arany János
és neje tegnap érkeztek haza
Szalontá
Nagyszalonta
ról.
János
Arany János
oda van bánatjában.” György 1926. (462.)
Arany Juliska
Arany Juliska
apósa, Széll György bárándi ref. lelkész testvérének, Széll Sámuel marosvásárhelyi ref. lelkésznek, 1866. jan. 10.: „Szegény! jobb sorsra méltó fiam eltemette élte boldogítóját, a’ nekünk is végtelenül kedves
Arany Juliská
Arany Juliska
ját, ki Decbr 3.néjjel rá jött görtsökben – melyeket még leánykorában a’ dunafördőben kapott először – hol mellében, hol gyomrában, hol minden tagjában szünet nélkül gyötörtetve, – a’ szalontai két orvoshoz,
NVárad
Nagyvárad
ról
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
ésLukáts Urak is minden 2–3 napban járulva sem enyhülést, sem szabadulást nem adhatván az atya, anya és
László
Arany László
testvére Dec. 20-tól jelenlétökben összesen 25 nap és éjjel tartott keserves kínok között meghalt Dec. 28-n reg. 1. óra 36. perckor.
Arany
Arany János
Ur és Családja még egy napot időzvén a temetés után új év 1- napján, nagy betegen vissza mentek
Pest
Budapest
re.” ( Rolla 1944. 76–77.)
kik az én kínos és kétes állapotom miatt,
n
Jegyzet
az én kínos és kétes állapotom miatt
– „A hátamban érezhetőbb a nyomás. Nagy dobogásom és lüktetésem van szünet nélkül, nehéz fojtó légzéssel.” (
Tompa
Tompa Mihály
Hőke Lajos putnoki orvosnak, 1865. jan. 14. TMLev II. 63.) „Régen panaszkodom, hogy lábaim gyengék, hogy fájnak, ez az állapot lépcsőnkint rosszabb lett s most már ott vagyok: hogy lábaimat nem, vagy alig használhatom.” (Hőke Lajosnak, 1865. dec. 21. Ugyanott. 83.) „Nem tartok tőle, vagy inkább nem remélem, hogy e szomorú és nyomorult állapot gyorsan véget ér; lassu sorvadás, enyészet ez
[szerkesztői feloldás]
. Hidd el: hogy az orvosok sem tudják: mi bajom és sajátságos, ördögi szenvedéseimről fogalmuk sincs. Azt is hidd el: hogy nem félek; félelem helyett – a fizikai izgatottságban – inkább elkeserültség és düh van lelkemben. Csak végét, végét ez állapotnak! Bármi uton, bármi áron! Se élni, se halni: valami ez barátom!” (
Tompa
Tompa Mihály
Lévay
Lévay József
nak, 1865. dec. 30. Ugyanott 84.) Betegsége,
Joseph Skoda
Skoda, Joseph
bécsi orvos megállapítása szerint, hypertrophia cordis (szívtúltengés) volt (
Tompa
Tompa Mihály
Orbán Ferencnek és Batta Bálintnak, 1866. máj. 9. Ugyanott 117.).
különben is mély levertségben vagyunk, s hozzátok, a kedves Megboldogulttal, igaz baráti szeretet köt bennünket. Keserves sirásra fakadt egész kis családom; s higyétek el: nem valamely futó szomorúság, de tartós fájdalom lépett soraiddal fedelünk alá; mint szegény feleségem mondja: megrendült a lelkünk. – Az ember ilyenkor látja: mennyire szereti, de se meg nem mentheti, se meg nem vigasztalhatja egymást. Istenem, mily szerencsétlenek is vagyunk mindnyájan! Nem tudunk mit szolni, mit irni, nem tudjuk mivel nyugasztalni átvert sziveteket. Isten enyhítsen, erősítsen, támogasson benneteket ez iszonyú csapásban!  
  Írom, írjuk könyezve s fajdalmas ígaz részvéttel
Hanvá
Hanva
n
[törölt]
« decz »
Jan
Beszúrás
, 3.1866  
  szerető igaz barátod  
  s barátaitok  
 
TompaMihály
Szerkesztői feloldás:
Tompa Mihály
Tompa Mihály
s neje.  
 

Megjegyzések:

Tompáné Soldos Emília
Tompa Mihályné Soldos Emília
(1830– 1880) levele
AJ
Arany János
feleségéhez: Kedves Szeretett Angyalom! A szívem fáj, majd megszakad értetek; a kegyelmes jó Isten ne hagyjon el vigasztaljon meg
Tompáné
Tompa Mihályné Soldos Emília
. Válasz
AJ
Arany János
1865. dec. 29-i levelére (2029.)
Tompa Mihály
Tompa Mihály
(1817–1868) és
AJ
Arany János
korábbi levelezésére és kapcsolatára nézve lásd AJÖM XV. 909–912. és XVI. 1215–1220.
AJ
Arany János
első,
Tompá
Tompa Mihály
hoz szóló levelét 1847. jún. 6. és 8. között írta,
Petőfi
Petőfi Sándor
vel együtt (66.), amelyet
Tompa
Tompa Mihály
1847. jún. 14-én köszönt meg (67.).
AJ
Arany János
levelezésének ez a legterjedelmesebb része; belőle először
Arany László
Arany László
közölt bő válogatást ( AJLI I–II. ).
Tompa
Tompa Mihály
levelezésének Fontes-kiadásából ez a központi jelentségű rész papírtakarékossági okokból kimaradt ( TMLev ). Az AJÖM XV . és XVI. kötetében ezt az anyagot
Bisztray Gyula
Bisztray Gyula
rendezte sajtó alá.
AJ
Arany János
-nak 1851 végéig, a XV. kötet lezárásáig, 21
Tompá
Tompa Mihály
hoz írt leveléről van tudomásunk (mindegyik elveszett);
Tompá
Tompa Mihály
nak ebből a korszakból 22 levele maradt fenn. A XVI. kötetben 45 AJ- és 53 Tompa-levél kapott helyet (közülük az
AJ
Arany János
által írt első négy, 1852 őszéig, elveszett). A XVII. kötet 33 AJ- és 37 Tompa-levelet közöl, s emellett tud egy elveszett AJ-levélről is, a XVIII. pedig 24 AJ- és 43 Tompa-levelet tartalmaz (közülük egy AJ- és két Tompa-levél elveszett). Kötetünkben 19 AJ- és 41 Tompa-levelet, valamint
Tompa
Tompa Mihály
feleségének négy levelét adjuk közre