Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZÉL KÁLMÁNNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1866. január 25.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
elküldte a
Juliska
Arany Juliska
sírkövére felvéshető két verset
n
Jegyzet A „disztichonos felirat”:
 
 
  Férj, szüle, testvérnek szakad érted szíve, Juliskám!
  Csak, ki legárvább lőn, egy mosolyog: csecsemőd.
  Benne mi kárpótlást keresünk nő, néne, leányért;
  Jaj neki: búra ha nő, hol keres édes anyát!
 
 
A kiválasztott és felvésett szöveg:
 
 
  Midőn a roncsolt anyagon
  Diadalmas lelked megállt:
  S megnézve bátran a halált,
  Hittel, reménynyel gazdagon
  Indult nem földi útakon,
  Egy lőn, közös, szent vigaszunk:
  A LÉLEK ÉL: találkozunk!
 
 
AJÉ 166. és AJÖM I. 310–311. A szövegváltozatokat Voinovich Géza magyarázatával lásd AJÖM I. 522. „Midőn a régi temetőt a város terjeszkedése megbolygatta,
Juliska
Arany Julianna
koporsóját
Arany Lászlóné
Arany Lászlóné Szalay Gizella
és az Ercsey család gondossága átvitette az új temetőbe.” (Ugyanott) A nagyszalontai temetőkről lásd Bordás 2008.
és
Szél Kálmán
Széll Kálmán
választását várja.  
 

Megjegyzések:

Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
nak, 1866. jan. 26. (2036.): „
Kálmán
Széll Kálmán
nak irtam tegnap
[szerkesztői feloldás]
...
. Várom a
Kálmán
Széll Kálmán
választását a sirversre nézve.