Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Miskolc, 1866. május 19.
 
  Kedves barátom!  
  A
KazinczyGábor
Szerkesztői feloldás:
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
életére vonatkozó igen hiányos és töredékes adatokat csak most küldhetem hozzád az Almanach számára.
n
Jegyzet
A
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
életére vonatkozó igen hiányos és töredékes adatokat csak most küldhetem hozzád az Almanach számára
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
(1818– 1864): műfordító, Kazinczy Ferenc levelezésének gondozója. 1858-tól az Akadémia lev. tagja, 1860-tól a Kisfaludy Társaság tagja. A XVII. kötet 3 hozzá írt és 3 tőle való levelet közöl, a XVIII. 10 hozzá írtat (amelyből 1 elveszett) és 18 tőle valót tartalmaz. – Az AkAlm 1866. nem közölte a
Lévay
Lévay József
tól említett adatokat.
Mindeddig vártam a részletesb adatokat Zemplénből, de mai napig sem kaptam egyebet igéretnél. Használd, javítsd és pótold azért ez igen gyarló rajzocskát saját tetszésed szerint. Azt hiszem,
ToldyFerencz
Szerkesztői feloldás:
Toldy Ferencz
Toldy Ferenc
élőszóval is sokat igazíthat, vagy bövithet ezen.  
  Hétfőn
Hanvá
Hanva
n voltam
Tompá
Tompa Mihály
nál.
n
Jegyzet
Hétfőn
Hanvá
Hanva
n voltam
Tompá
Tompa Mihály
nál
máj. 14-én
Egyegy pillanatra csak felvidúl és megélénkűl, ha önmagát elfelejti, de aztán megint érzi a nagy szívnyomást s visszaesik a setét gondolatba, hogy rövid nap mulva meg kell halnia. Engem azért hivott magához, hogy versei és egyéb iratainak sorsát bizza rám, ha csakugyan eléri végzete.
n
Jegyzet
Engem azért hivott magához, hogy versei és egyéb iratainak sorsát bizza rám, ha csakugyan eléri végzete
– Lásd
Tompa
Tompa Mihály
1866. máj. 13-i,
Lévay
Lévay József
hoz írt levelét ( TMLev II. 118.).
Felette sajnálom, hogy igy marczangolja önmagát – ez az legnagyobb betegsége.
n
Jegyzet
Felette sajnálom, hogy igy marczangolja önmagát
– ez az legnagyobb betegsége – Erre nézve lásd
Tompa
Tompa Mihály
1866. máj. 13-án
Lévay
Lévay József
hoz írt levelét: „Tagadhatlan: hogy nálam az imaginatio sokat tesz és neheziti a bajt, de mindaz nincs igazi igazi ok nélkül; és nyisd fel bármelyik orvosi könyvet, megtalálod: hogy a töprengés elmaradhatlanul csatlakozik e nyavalya kórjeleihez.” ( TMLev II. 118.)
Neje, szegény, most ugy látom, egéséges.  
  Kedves családodnak jelentsd szíves üdvözletemet. Isten áldjon meg.  
 
Miskolcz
Miskolc
, maj. 19. 866  
  igaz híved  
 
LévayJózsef
Szerkesztői feloldás:
Lévay József
Lévay József
 
 

Megjegyzések:

Lévay József
Lévay József
(1825–1918): 1852-től a miskolci ref. gimnáziumban tanított magyar irodalmat és latint; 1860-tólBorosd vm. aljegyzője, 1861-től alispánja. A XV. kötet 2 Lévay-levelet, a XVI. 7 AJ- és 8 Lévay-levelet tartalmaz. A XVII. kötet 4
AJ
Arany János
-tól (1 elveszett) és 9
Lévay
Lévay József
tól való levelet, a XVIII. 7 AJ- (3 elveszett) és 27 Lévay-levelet (6 elveszett) ad közre; ez a kötet 4 AJ- és 5 Lévay-levelet közöl.