Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1866. július 11.
 
 
1/4 2/4 3/4 4/4
ft kr ft kr ft kr ft kr
Arany J. 262 50 525 " " 787 50 1050 " "
Ercsey S. 112 50 225 " " 337 50 450 " "
Összesen 375 " " 750 " " 1125 " " 1500 " "
 
  Kedves Öcsém
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
!  
  Ime, ide pingáltam az állandó kulcsot, mely szerint a haszonbér köztem és
Jani
Ercsey János
közt felosztandó.
n
Jegyzet
az állandó kulcsot, mely szerint a haszonbér köztem és
Jani
Ercsey János
közt felosztandó
– Az Ant melletti,
Geyer
Geyer Rudolf
nek haszonbérbe kiadott birtok tulajdonosai 2/3–1/3 arányban
AJ
Arany János
és felesége, valamint
Ercsey János
Ercsey János
voltak
Tartsd meg ezt, kérlek, miután ez a vesződség már a te nyakadba lett varrva.
Laczi
Arany László
megkapta a 40 ftot.
n
Jegyzet
Laczi
Arany László
megkapta a 40 ftot
Arany László
Arany László
, mint fentebbi leveléből kiderül, előfizetést intézett
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
megbízásából.
Tegnap magam is beszéltem
Bartalus
Bartalus István
sal,
n
Jegyzet
Tegnap magam is beszéltem
Bartalus
Bartalus István
sal
Bartalus István (1821–1899): zenetanár, zenekritikus; 1867-től a Kisfaludy Társaság, 1875-től az akadémia levelező tagja. 1851-től
Pest
Budapest
en élt mint zongoratanító; 1869-től képzőintézeti zenetanár. „Első híradás
Arany
Arany László
dalgyűjteményéről
Bartalus
Bartalus István
előszava, »Arany János dalai« című kiadványában, 1884., melyet azonban már 1883. január 31-én felolvasott a Kisfaludy-Társaság ülésén.” ( Kodály– Gyulai 1952. 39.)
igen dicséri a zongorát és szerencsés vételnek mondja.
n
Jegyzet
igen dicséri a zongorát és szerencsés vételnek mondja
– Vesd össze
AJ
Arany János
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
nek, 2053. 1866. aug. 20. és 2094. 1867. febr. 23.
Ölellek mindnyájotokat.  
 
Pest
Budapest
,jul. 11. 1866.  
  szerető bátyád  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101
Arany László
Arany László
levele: Kedves bátyám! Ma kapott levelében kérdezett előbbi levelét, a benne foglalt szépen egymásba hajtogatott 40 ft 30 krral, s ezenkivűl még úgy összegyürve oda dugott 50 krral együtt minden hiány nélkűl megkaptam. Ez utóbbi 50 krt nem tudom mi szándokkal dugta utólag be bátyám; ha postaköltségem megtéritése akarna lenni, erélyesen tiltakoznom kellene ellene. De miután az előfizetési pénzbeli hiány, nem mint bátyám számitotta 30 krt, hanem összesen 75 krt tett, a küldött 80 krt megtartom, s ezzel mind az egész garasos ügy be van fejezve, mind
[törölt]
« a »
az én
Beszúrás
szolgálat-készségi büszkeségem sértetlenül hagyva. A levélpapirt ma megvettem, s átadtam
Laczi
Arany László
nak. Ára 80 kr.
Beregszászi
Beregszászi Nagy Pál
t már régen teljesen kifizettem, mint az ide cs
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
tolt contó mutatja. Három nap óta egy kis gyenge szemgyúladásom van, s
Kálmán
Széll Kálmán
nak is ezért nem irok közelebb kapott levelére. Küldje bátyám őt
Pest
Budapest
re. Rokoni öleléssel mindnyájan
Laczi
Arany László