Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, nov. 8. 1866  
  Kedves öcsém
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
!  
  Miután
Elek
Balogh Elek
n
Jegyzet
Elek
Balogh Elek
Balogh Elek (1845–?): 1868-tól nagyszalontai orvos, a szintén orvosBalogh János (1813–1875) fia, aki
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
Vilma
Ercsey Vilma
lányát (1853–1874) vette feleségül. Gyermeküknek
Arany László
Arany László
volt a keresztapja. Feleségének korai halála után 1876-ban
Kenyeres Iloná
Kenyeres Ilona
val kötött házasságot. 1912-ben községi orvosi munkájáért kitüntették.
is mondja
Kálmán
Széll Kálmán
is irja, hogy nincs semmi nagyobbféle bajotok; s miután itt mi is már isten segítségével majd csak kiböjtöljük a cholerát:
n
Jegyzet
miután itt mi is már isten segítségével majd csak kiböjtöljük a cholerát
– „A cholera – mint már többször említők – jelentékenyen apadóban van” ( PN 1866. okt. 21. ); „Tegnap egy halott sem volt
Pest
Budapest
en a cholera kórházban” ( PN 1866. okt. 28. ); „a cholera
Pest
Budapest
en teljesen megszűnt”; a fiókkórházban 1000 beteg közül meghalt 234 férfi, 252 nő és 36 gyermek. Ezek „a betegek a legalsóbb néposztályhoz tartoztak, és a legkedvezőtlenebb viszonyok között éltek” ( PN 1866. nov. 17. ).
mellőzve a kedélyeskedést, egyenesen tárgyamnak rontok, a miért e levél irásához fogtam.  
  Múltkori levelemben kifejtettem volt, hogy nem akarnám
Geyer
Geyer Rudolf
t többé nagy összegek fizetése kényelmetlen állapotának kitenni; sőt inkább szeretném, hogy fizessen minden angária
n
Jegyzet
angária
– évnegyedre járó bér (ol.)
elején; ugyanakkor téged is fölkértelek volt, hogy ha az els hól
[törölt]
« l »
nap 15-eig nem fizet, légy szíves őt igen komolyan emlékeztetni. Ezt nem csak a jó rend vagy a futsba menő pár forint kamat sajnálásból szeretném ha így történnék: hanem azért is, mert nem mindegy azt a pénzt most venni fel, mikor még a bankónak valami értéke csak van, vagy pedig akkor, egy év mulva, mikor tán semmi sem lesz. – Azonban e tárgyról mind te, mind
Kálmán
Széll Kálmán
– kitől pedig kérdeztem már – oly mélyen hallgattok, hogy kénytelen valék hozzád fordúlni felvilágosításért, miben van a dolog. Olcsóságról a bérlő most nem panaszkodhatik. Azt hiszem rá nézve is jobb lesz, úgy kapatni, hogy rendesen teljesítse kötelességeit. Rám nézve pedig – talán nem sokára, igen fontossá válhatik, hogy biztosabban számíthassak azon jövedelemre. De ha ez nem történnék is; ha zálog-papirt vennék is rajta: most még 80-on feljül pár forinttal megkapom: de ha azt a 400 millio Staatsnotent
n
Jegyzet
Staatsnotent
– A háborús kiadások fedezése érdekében az osztrák kormányzat 1866 júliusától fedezet nélküli államjegyek (papírpénz) tömeges kibocsátásába kezdett, amely inflációt okozott. A forgalomban lévő államjegyek névértéke öszszesen elérte a 312 millió forintot.
kipréselik, meglehet sőt valószinű, hogy alparin
n
Jegyzet
alparin
– alpari (ol.) – A pénz-, értékpapir vagy váltóárfolyam akkor, ha a pénznél a belső fémérték, az értékpapirnál és váltónál a kibocsátási érték az árfolyamértékkel egyenlő.
sem vehetem meg. És ezért nem várhatom én, míg
Geyer
Geyer Rudolf
búzája 100 forintra felmegy, mert akkor az én tőkém ép oly arányban apad, a pénz haszontalansága miatt.  
  Ha vehetnél annyi időt hogy firkants nehány sort válaszul, igen szívesen fogadnám. Addig is ölellek mindnyájatokat.  
  szerető sógorod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Ercsey Sándor hagyatékából. MTAK Mikrofilmtára B 9101.